Веб алатима кроз интердисциплинарност до СТЕ(А)М вештина

Каталошки број програма: 480  

Не

АЛИЈАНСА ПРОСВЕТИТЕЉА СРБИЈЕ, Шеноина 7/46, Суботица, alijansaprosvetitelja@gmail.com, 062244060

Јасминка Олић Илчешин, jacaolic@gmail.com, 0656668810, 0656668810

Јасминка Олић Илчешин, , Основна школа "Братство јединство",Куцура; Здравка Мајкић, , ОШ " Братство јединство ", Куцура

Јасминка Олић Илчешин, , Основна школа "Братство јединство",Куцура; Здравка Мајкић, , ОШ " Братство јединство ", Куцура

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ семинара је осавремењавање процеса наставе и учења у циљу унапређивања дигиталних компетенција наставника и ученика , као и њихово оспособљавање за коришћење и самостално креирање дигиталних образовних ресурса.

Унапређивање методичких знања савременим педагошким приступом у настави као што је интердисциплинарна и СТЕ(А)М настава. -Разумевање значаја коришћења дигиталних алата у настави - Оспособљавање и мотивисање наставника за коришћење дигиталних алата и њихово креирање( wordwall,genially, ProProfs, storyjumper,Learning Apps…) са циљем подстицања ученика на учествовање у процесу наставе и учења -Размена искустава и примера добре добре праксе представљањем награђених часова аутора и реализатора семинара

-Наставник ће бити обучен за извођење интердисциплинарне/интегративне наставе. -Наставник ће умети да креира едукативне дигиталне садржаје -Наставник ће бити спреман да усмери и мотивише ученике да и они самостално креирају дигиталне садржаје и тиме да стечено знање имплементирају у он лајн окружењу. -Наставник ће умети да реализује СТЕ(А)М наставу подржавајући развој СТЕ(А)М вештина код својих ученика. -Наставник ће иницирати развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникативних технологија. -Наставник ће код ученика развијати мотивацију за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота.

 • 1. дан
  • Интердисциплинарна настава(први део)
  • пауза
  • Интердисциплинарна настава
  • пауза
  • Веб алати
  • пауза
  • Веб алати
  • Пауза
  • СТЕ(А)М вештине
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 РСД Трошкови израде материјала за полазнике, дневнице реализатора, путни трошкови за реализаторе .

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Братство јединство", Куцура Јасминка Олић Илчешин, Здравка Мајкић 30 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 4