Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Каталошки број програма: 152  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Биљана Вукашиновић, Мастер менаџер у образовању, ОШ "Нада Пурић" Ваљево; Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић“, Љиг; Маја Младеновић, Дипломирани биолог , ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево

Биљана Вукашиновић, Мастер менаџер у образовању, ОШ "Нада Пурић" Ваљево; Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић“, Љиг; Љиљана Иконић, Наставник разредне наставе, ОШ „Сава Керковић“ Љиг; Маја Младеновић, Дипломирани биолог , ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Професионално оснаживање запослених у образовно-васпитним установама да кроз радионичарски рад са родитељима унапреде комуникацију, сарадњу, међусобно поверење и омогуће већу укљученост родитеља у образовање и васпитање деце.

Едукација о начинима мотивације родитеља за укључивање родитеља у живот и рад школе; Разумевање важности укључености родитеља у васпитање и образовање деце; Уочавање значаја успешне сарадње са родитељима на васпитно-образовна постигнућа ученика; Оснаживање полазника за планирање и реализацију радионица са родитељима; Јачање компетенција полазника у унапређењу вештина комуникације и сарадње и међусобног поверења са родитељима; Јачање компетенција полазника за решавање изазова у васпитно-образовној пракси кроз радионице са родитељима; Стицање знања о могућностима сарадње и комуникације са родитељима у дигиталном окружењу; Додатна подршка наставницима кроз приступ приручнику са готовим примерима добре праксе.

Полазници знају начине мотивације родитеља за укључивање у живот и рад школе; Знају важност укључености родитеља у образовање и васпитање деце и њихива постигнућа; Умеју да планирају и реализују радионице са родитељима; Знају да радионичарским радом са родитељима могу унапредити сарадњу, комуникацију и међусобно поверење са циљем бољих образовно- васпитних постигнућа ученика; Знају да радионичарским радом са родитељима едукацијом могу лакше превазићи изазове у васпитно- образовној пракси. Примењују могућности сарадње са родитељима у дигиталном окружжењу; Реализују примере праксе из приручника са родитељима у свом одељењу.

 • 1. дан
  • Значај сарадње породице и школе
  • Приказ приручника „Заиграјмо између две ватре“
  • Радионичарским радом до успешне сарадње, комуникације и међусобног поверења- примери добре праксе
  • Израда концепта плана радионице за родитеље
  • Сарадња са родитељима у дигиталном окружењу
  • Евалуација обуке, дискусија и подела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хртковци, ОШ "Милош Црњански" Санела Крстић, Маја Младеновић 24 3.89
2 Лазаревац, ОШ "Војислав Вока Савић" Санела Крстић, Маја Младеновић 13 3.99
3 Лазаревац, ОШ "Војислав Вока Савић" Биљана Вукашиновић, Санела Крстић, Љиљана Иконић, Маја Младеновић 20 3.96
4 Јабучје, ОШ "Димитрије Туцовић" Биљана Вукашиновић, Санела Крстић 26 3.93
5 Сремска Митровица, ОШ "Бошко Палковљевић Пинки" Санела Крстић, Маја Младеновић 14 3.96
6 Нова Пазова, ОШ "Растко Немањић - Свети Сава" Санела Крстић, Маја Младеновић 30 3.89
7 Бела Црква, ОШ "Жикица Јовановић Шпанац" Санела Крстић, Маја Младеновић 24 3.95

Укупно учесника: 151 | Просечна оцена: 3.94