Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Каталошки број програма: 405  

Не

Друштво математичара Србије, Кнез Mихаилова 35/IV, Поштански фах 355, 11000 Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818 , 0113036819

Биљана Ћамиловић, seminari@dms.rs, 0113036818, 062544444, 0113036819

Радослав Божић, доктор наука, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Александра Равас, дипл. математичар за теоријску математик, Уникредит банка; Небојша Икодиновић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Јован Кнежевић, Дипломирани математичар, Шеста београдска гимназија; Татјана Стојановић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Марина Свичевић, Доктор рачунарских наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Јасмина Мицић, Наставник гимназије, Прва крагујевачка гимназија; Слађана Димитријевић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ђорђе Баралић, доктор математичких наука, Математички институт САНУ; Зорана Лужанин, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Владимир Балтић, доктор математике, мр електротехнике, Висока школа електротехнике и рачунарства; Душица Марковић, , Основна школа „Стефан Немања“; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет, Београд; Ненад Стојановић, Доктор математичких наука, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Сузана Алексић, доктор наука-математичке науке, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Душа Вуковић, мастер математичар, Математичка гимназија; Драгољуб Ђорђевић, , ОШ „Херој Иван Мукер“; Милан Живановић, Доктор методике наставе математике, Академија Васпитачко-медицинских стр. студија; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Валентина Поповић, мастер математичар, Прва београдска гимназија; Јелена Матејић, мастер информатичар, Природно-математички факултет у Нишу; Ана Капларевић Малишић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Драгана Станојевић, Мастер математике, Syneos Health, doo; Филип Марић, др, Математички факултет, Београд; Иван Дрецун, , Математички факултет, Београд; Милан Вугделија, мр, Фондација "Петља"; Душан Попадић, мастер, Институт "Михајло Пупин"; Нина Икодиновић, , Прва крагујевачка гимназија; Марко Обрадовић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Бојана Милошевић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“; Катарина Вељковић, дипл. математичар за рачунарство и инфор, Прва крагујевачка гимназија; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију

Радослав Божић, доктор наука, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Анђелка Симић, Дипломирани математичар, Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Александра Равас, дипл. математичар за теоријску математик, Уникредит банка; Небојша Икодиновић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Јован Кнежевић, Дипломирани математичар, Шеста београдска гимназија; Милош Пушић, Дипломирани математичар, Прва београдска гимназија; Татјана Стојановић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Марина Свичевић, Доктор рачунарских наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Јасмина Мицић, Наставник гимназије, Прва крагујевачка гимназија; Слађана Димитријевић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ненад Вуловић, Доктор методике наставе математике, Факултет педагошких наука Универзитета уКрагујевцу; Ђорђе Баралић, доктор математичких наука, Математички институт САНУ; Зорана Лужанин, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Владимир Балтић, доктор математике, мр електротехнике, Висока школа електротехнике и рачунарства; Душица Марковић, , Основна школа „Стефан Немања“; Александар Миленковић, доктор методике наставе математике, Природно – математички факултет Универзитета у Кра; Вељко Ћировић, , Ваљевска гимназија; Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет, Београд; Ненад Стојановић, Доктор математичких наука, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Сузана Алексић, доктор наука-математичке науке, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Душа Вуковић, мастер математичар, Математичка гимназија; Драгољуб Ђорђевић, , ОШ „Херој Иван Мукер“; Милан Живановић, Доктор методике наставе математике, Академија Васпитачко-медицинских стр. студија; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Бранислав Поповић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет Универзитета у Крагу; Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Валентина Поповић, мастер математичар, Прва београдска гимназија; Јелена Матејић, мастер информатичар, Природно-математички факултет у Нишу; Ана Капларевић Малишић, Доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Нина Радојичић Матић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Београду, Математички факултет; Драгана Станојевић, Мастер математике, Syneos Health, doo; Бранислав Ранђеловић, Доктор наука, Електронски факултет Ниш; Филип Марић, др, Математички факултет, Београд; Иван Дрецун, , Математички факултет, Београд; Милан Вугделија, мр, Фондација "Петља"; Душан Попадић, мастер, Институт "Михајло Пупин"; Нина Икодиновић, , Прва крагујевачка гимназија; Марко Обрадовић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Бојана Милошевић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Елизабета Грајфенштајн Милошевић, дипломирани математичар, Гимназија “Урош Предић” Панчево; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“; Катарина Вељковић, дипл. математичар за рачунарство и инфор, Прва крагујевачка гимназија; Марек Светлик, доктор наука - математичке науке, Математички факултет, Београд; Драган Урошевић, доктор рачунарства, Математички институт САНУ, Рачунарски факултет; Војислав Андрић, доктор методике математике, Подружница математичара Ваљево; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставе математике, рачунарства и информатике у основној и средњим школама подизањем нивоа стручних и предметно-методичких компетенција наставника.

Разрадом тема из редовне и додатне наставе математике и рачунарско-информатичке групе предмета и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у основној и средњој школи. Оспособити наставнике за ефикасно коришћење савремених информационо-комуникационих технологија у настави. Дати конкретне примере и сугестије за организацију и реализацију наставе орјентисане на исходе и стандарде постигнућа, индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика, као и понудити примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике, рачунарства и информатике.

Побољшавање квалитета и осавремењавање наставе математике и рачунарско-информатичке групе предмета у основним и средњим школама. Оспособљавање наставника за адекватно коришћење ИКТ у настави. Такође, прилагођавање наставника актуелним променама у програмима и, посебно, примени усвојених исхода и стандарда постигнућа ученика. Унапређивање методичких компетенција наставника кроз рад на иновацијама и увођењу нових облика и метода рада у настави математике, рачунарства и информатике.

  • 1. дан
    • Иновирање стручних знања
  • 2. дан
    • Унапређивање методичких компетенција

30

дана: 2
бодова: 16

Појединачна цена је 12 000 динара, а за групу: 30 × 12 000 = 360 000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење за све учеснике, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Мирослав Марић, Зоран Каделбург, Филип Марић 16 3.53
2 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Мирослав Марић, Зоран Каделбург 19 3.53
3 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Радослав Божић, Слађана Димитријевић 26 3.8
4 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Радослав Божић, Слађана Димитријевић 27 3.76
5 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Анђелка Симић, Вељко Ћировић 30 3.82
6 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Анђелка Симић, Вељко Ћировић 30 3.75
7 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Небојша Икодиновић, Марина Свичевић 30 3.6
8 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Небојша Икодиновић, Марина Свичевић 21 3.66
9 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Душа Вуковић, Драгољуб Ђорђевић 30 3.71
10 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Душа Вуковић, Драгољуб Ђорђевић 30 3.85
11 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Бранислав Поповић, Филип Марић 30 3.83
12 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Бранислав Поповић, Филип Марић 30 3.68
13 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Владимир Балтић, Александар Миленковић 30 3.6
14 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Владимир Балтић, Александар Миленковић 30 3.66
15 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Зорана Лужанин, Ана Капларевић Малишић 22 3.5
16 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Зорана Лужанин, Ана Капларевић Малишић 15 3.78
17 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Ненад Стојановић, Сузана Алексић 26 3.72
18 Економски факултет, Каменичка 6, Београд Ненад Стојановић, Сузана Алексић 18 3.94

Укупно учесника: 460 | Просечна оцена: 3.71