Карикатура у учионици - карикатура као ликовни израз, средство комуникације и алат за интердисциплинарну наставу

Каталошки број програма: 1027  

Не

Пријатељи деце Србије, Немањина 4, 11000 Београд, prijateljidecesrbije@gmail.com, 0691388336, 0113343135

Ива Ераковић, ivaerakovic1@gmail.com, 0113343135, 063388336

Ива Ераковић, Дипломирани новинар и комуниколог, Пријатељи деце Србије; Александар Загорац, Мастер индустријског дизајна, Школа за дизајн; Тошо Борковић, /, Вечерње новости

Ива Ераковић, Дипломирани новинар и комуниколог, Пријатељи деце Србије; Александар Загорац, Мастер индустријског дизајна, Школа за дизајн; Тошо Борковић, /, Вечерње новости; Никола Драгаш, Дипломирани графички дизајнер, ЈП Пошта Србије; Срђан Плавшић, мастер графичког дизајна, Средња школа Техноарт, Београд

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Едукација и сензибилизација наставника за примену карикатуре као ликовног и комуникационог средства у настави, у циљу развоја ликовне естетике, цртачких вештина, стваралачког мишљења и критичког духа ученика, као и алата за интердисциплинарно учење.

-упознавање наставника са специфичностима лик. форме карикатуре и могућностима коришћења у настави и ваннаставним активностима -информисање наставника о развоју карикатуре, културолошким и социолошким аспектима -упућивање наставника у примену карикатуре у настави: развој цртачких вештина, ликовне естетике, упознавање са специфичним лик. техникама и материјалима, развој критичког и креативног мишљења као и алата за интердисциплинарно учење -припрема наставника за учешће на Такмичењу за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ из Календара такмичења и смотри Мин. просвете, науке и тех. развоја -подстицање наставника за коришћење карикатуре као комуникационог алата ученика, укључујући ону са развојним тешкоћама и проблемима у понашању

Учесници обуке: -упознати са специфичностима ликовне форме карикатуре и многобројним могућностима коришћења у настави и информисани о развоју карикатуре -упућени у могућности примене карикатуре у настави и ваннастваним активностима -припремљени за учешће ученика на Такмичењу за најбољу дечју карикатуру Мали Пјер из Календара такмичења и смотри Мин. просвете, науке и тех. развоја и др. тематским конкурсима -учесници обуке оспособљени за коришћење карикатуре као средства комуникације и средства за интердисциплинарно учење у пројектној настави -подстакнути за коришћење карикатуре као начина изражавања ученика, укључујући оне са посебним образовним потребама (даровитостима, развојним тешкоћама, проблемима у понашању...)

 • 1. дан
  • Карикатура – форма, развој, значај и примена у настави и ваннаставним активностима
  • пауза
  • Портрет и фигура у карикатури као ликовно изражајно средство
  • пауза
  • Карикатура као средство посматрања и реаговања на друш. појаве (комуникациони аспект карикатуре)
  • пауза
  • Практична израда карикатура
  • Евалуација стечених знања и вештина

25

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.000,00 динара (трихиљадединара) Спецификација цене: -хонорари за осмишљавање програма ауторима -хонорари за реализацију програма за реализаторе - предаваче -трошкови канцеларијског пословања ПДС-а -путни трошкови реализатора програма -трошкови едукативног материјала -трошкови финансијског администратора и банкарских провизија -трошкови потрошног материјала и одговарајућег сертификата о завршеној обуци -трошкови радног материјала -трошкови освежења

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранко Радичевић" Ива Ераковић, Александар Загорац, Никола Драгаш 29 3.98
2 ОШ "Иван Горан Ковачић" Александар Загорац, Тошо Борковић 20 3.9
3 OШ "Свети Сава" , Гарсије Лорке бб, Ниш Ива Ераковић, Александар Загорац 24 3.97
4 ОШ "Краљ Александар I", Симе Симића 3, Пожаревац Ива Ераковић, Никола Драгаш, Срђан Плавшић 25 3.98
5 ОШ "Вожд Карађорђе", Алексинац Ива Ераковић, Александар Загорац, Никола Драгаш 30 3.96
6 ОШ "Јован Јовановић Змај", Панчево Александар Загорац, Никола Драгаш 17 3.98

Укупно учесника: 145 | Просечна оцена: 3.96