Каријерно вођење и саветовање као механизам подршке ученицима из осетљивих друштвених група

Каталошки број програма: 77  

Не

Београдска отворена школа, Булевар ослобођења 177, 11000 Београд, bos@bos.rs, 0113061341, 063316346

Марија Милосављевић, marija.milosavljevic@bos.rs, 0113065800, 063316346

Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Бојана Јевтовић, Политиколошкиња за међународну политику, Фондација Ана и Владе Дивац

Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Бојана Јевтовић, Политиколошкиња за међународну политику, Фондација Ана и Владе Дивац ; Зорица Суботић, Дипломирани професор српског језика , Пољопривредна школа Бач

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција наставника, и стручних сарадника у средњим школама за креирање и имплементацију активности каријерног вођења и саветовања прилагођеним ученицима из осетљивих друштвених група

• Препознавање каријерног вођења и саветовања (КВиС) као механизма подршке ученицима из осетљивих друштвених група • Упознавање и разумевање контекста окружења ученика из осетљивих друштвених група • Пружање подршке наставницима и стручним сарадницима за креирање активности КВиС-а прилагођеним потребама ученицима из осетљивих друштвених група • Пружање подршке наставницима и стручним сарадницима за имплементацију активности КВиС-а прилагођеним потребама ученицима из осетљивих друштвених група • Упознавање и разумевање фактора ризика који могу довести до осипања ученика из осетљивих друштвених група

• Учесници програма препознају КВиС као механизам подршке ученицима из осетљивих друштвених група • Учесници програма разумеју баријере и факторе ризика за партиципацију ученика из осетљивих друштвених група • Учесници прорама су упознати са социјалним медицинским моделом у приступу ученицима из осетљивих група • Учесници програма умеју да самостално креирају активности КВиС-а прилагођеним потребама ученика из осетљивих друштвених група • Учесници програма умеју да самостално имплементирају активности КВиС-а прилагођеним потребама ученика из осетљивих друштвених група • Учесници програма препознају факторе ризика који могу довести до осипања ученика из осетљивих друштвених група

 • 1. дан
  • Каријерно саветовање као механизам подршке - шта нам говоре истраживања?
  • Пауза
  • Контекст ученика из осетљивих друштвених група – разумевање положаја ученика
  • Пауза
  • Фактори ризика за осипање ученика - препознавање и превенција
 • 2. дан
  • Баријере партиципације ученика из осетљивих група
  • Пауза
  • Улога каријерног вођења и саветовања у пружању подршке ученицима из осетљивих друштвених група
  • Пауза
  • Сарадња са породицом и заједницом

24

дана: 2
бодова: 14

БОШ настоји да, када је могуче, обезбеди надокнаду трошкова из средстава пројеката које реализује са партнерима. У случају да није могуће обезбедити надокнаду трошкова, БОШ ће формирати цену обуке која ће укључити трошкове хонорара реализатора, превоза и смештаја (по потреби), радних материјала, литературе, као и издавања сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Škola za tekstil i dizajn, Leskovac Марина Лукић, Марија Милосављевић 18 3.86
2 Beograd Марина Лукић, Марија Милосављевић 12 3.96

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.91