Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Каталошки број програма: 175  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229, ,

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, 062756572, 0645550229,

Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Милена Јеротијевић, дипломирани психолог, Група МОСТ , Београд;

Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Милена Јеротијевић, дипломирани психолог, Група МОСТ , Београд; Весна Богосављевић, Професор педагогоје , Основна школа „Слободан Секулић„, Ужице ; Валентина Завишић, Дипломирани дефектолог , Иницијатива за инклузију ВеликиМали ; Соња Париповић, професор разредне наставе , ОШ „Соња Маринковић„, Нови Сад ; Радмила Гошовић, Професор филизофије, Удружење "Група МОСТ", Београд; Наташа Милојевић, Дипломирани психолог , /; Љубица Јокић, професор педагогије и психологије , ОШ „Милан Мијалковић„ Јагодина ; Стаменка Судар, Дипломирани психолог , Средња економска школа Сомбор ; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Повећање компетенција наставника да подстичу развој капацитета ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, да користе одговарајуће стратегије у раду са њима, осигурају њихово учешће и учење у вршњачкој групи, напредовање и опстајање у образовању.

Овладавање: - стратегијама прилагођавања наставе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом; - процедуром и техникама прикупљања података за израду свеобухватног педагошког профила ученика; - знањима о специфичностима у понашању ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом; - вештинама процене образовних потреба ученика; - планирањем мера подршке; - планирањем часа у одељењу које похађа и ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом; - вештинама управљања одељењем које похађа и ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан1. Увод и отварање2. Препознавање сметњи у развоју и инвалидитетаПауза3. Посебни изазови у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетомПауза за ручак4. Стратегије прилагођавања наставе 2. дан1. Опис образовне ситуације детета/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Пауза2. Педагошки профил Пауза за ручак3. Мере подршке Пауза4. Планирање часа 5. Затварање и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3.170 динара по учеснику. У цену су укључени путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, сви доприноси предвиђени законом и административни трошкови Организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ниш, Пантелеј, ОШ Његош Соња Париповић, Наташа Милојевић 28 3.4
2 Качарево, ОШ Жарко Зрењанин, Херцеговачка 12 Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 26 3.73
3 Банатски Брестовац, Панчево, ОШ Олга Петров Милена Јеротијевић, Валентина Завишић 23 3.71
4 Иваново, Панчево, ОШ "Моша Пијаде", 29. новембра 56-58 Валентина Завишић, Радмила Гошовић 19 3.94
5 Београд, ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Валентина Завишић, Љубица Јокић 23 3.58
6 Ђурђево, ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра I 59 Валентина Завишић, Соња Париповић 30 3.28
7 Београд, Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33 Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић 29 3.41

Укупно учесника: 178 | Просечна оцена: 3.58