Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Каталошки број програма: 383  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ „Ослободиоци Београда„; Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево; Ђурђица Такачи, доктор наука, ПМФ Нови Сад;

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ „Ослободиоци Београда„; Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљање наставника за имплементацију пројектне наставе, применом информационо комуникационих технологија (ИКТ), која је оријентисана на реализацију задатих исхода.

Упознавање са организацијом пројектне наставе у ИКТ окружењу. Оспособљавање наставника да уз помоћ (ИКТ): • препознају ситуације за пројекте који доприносе постизању задатих исхода; • подстичу креативности у дефинисању проблема; • мотивишу ученике; • примењују колаборативно учење у складу са конструквистичком теоријом учења • утичу на ученике да развијају стратегије за савладавање неочекиваних проблема и ситуација.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данУводне напомене везане за пројектну наставу у ИКТ окружењуПримери пројеката реализованих уз помоћ ИКТПрипрема пројекта који се реализује помоћу ИКТ.Презентација идејних решења пројеката које су учесници осмислили

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по учеснику. Спецификација цене: накнада реализаторима, радно-потрошни материјал, трошкови организације која подржава програм. Путни трошкови и смештај нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 29 3.91
2 Смедерево Радица Каровић, Татјана Станковић 29 3.96
3 ОШ "Вук Караџић", Дворска 17-19, Вршац Радица Каровић, Татјана Станковић 30 4
4 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква Радица Каровић, Татјана Станковић 28 3.97
5 ОШ "Др Јован Цвијић", 7. јула 10, Зрењанин Радица Каровић, Татјана Станковић 28 3.97
6 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.97
7 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.99
8 ОШ "Николај Велимировић", Владе Јовановића 52, Шабац Радица Каровић, Татјана Станковић 30 3.92

Укупно учесника: 234 | Просечна оцена: 3.96