Израда дигиталне музичке матрице за дечје музицирање Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1023  

Да

Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића б.б, kabinet@filum.kg.ac.rs, 034304270

Биљана Мандић, biljana.mandic@gmail.com, 034304270, 0641805704

Милорад Маринковић, Доктор уметности - композитор, диригент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Марко Петковић, Дипломирани музичар за медијску област, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Милорад Маринковић, Доктор уметности - композитор, диригент, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Марко Петковић, Дипломирани музичар за медијску област, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

уметности

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање знања и вештина за креирање звука и музичког аранжмана за пратњу хору или солисти, уз коришћење софтверских алата у дигиталном формату.

- овладавање основним вештинама употребе музичких софтвера - упознавање са техникама аранжирања - практично оспособљавање за самостални аранжерски рад и основни ниво рада са музичким сотверима за нотографију, обраду миди записа и за аудио продукцију.

- оспособљеност за употребу музичких софтвера - оспособљеност за кориштење техника аранжирања - практична оспособљеност за самостални аранжерски рад - разумевање основног нивоа рада са музичким софтверима за нотографију - оспособљеност за обраду миди записа и за аудио продукцију

 • 1. недеља
  • Основе аранжирања за клавир, мале ансамбле и хор (први предавач)
  • Основе компјутерских софтвера за нотографију и аудио и миди обраду (други предавач)
 • 2. недеља
  • Практично аранжирање за ад хок инструментални састав или бенд уз употребу софтвера за нотографију
  • Производња и обрада миди записа извезеног из софтвера-нотатора или одсвираног на миди клавијатури
 • 3. недеља
  • Практично аранжирање за ад хок инструментални састав/бенд и хор уз употребу нотатора
  • Практична израда матрице на бази миди записа извезеног из нотатора или свираног на миди клавијатури
 • 4. недеља
  • Задавање задатака за завршни рад. Поступци код израде завршног рада.
  • Практична упутства и рад на изради завршне матрице, у адекватним софтверима
 • 5. недеља
  • Консултације око завршног рада – матрице
  • Консултације око завршног рада – матрице

90

недеља: 5
бодова: 20

12.000,00 динара Поред цене самих предавања која трају укупно 35 сати, у цену су урачунати: ручак на дан завршне концертне промоције, освежење на паузи, трошкови организације концертне промоције (простор, озвучење, расвета, тонско и видео снимање). Трошкове доласка на завршну промоцију сносе сами учесници додатно. Место завршне промоције одређује се за сваку групу посебно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Милорад Маринковић, Марко Петковић 33 3.84

Укупно учесника: 33 | Просечна оцена: 3.84