Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Каталошки број програма: 431  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда“; Татјана Станковић, Магистар наставе математике и рачунарств, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда“; Татјана Станковић, Магистар наставе математике и рачунарств, ЕТШ „Никола Тесла“, Панчево

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљање наставника за имплементацију пројектне наставе, применом информационо комуникационих технологија (ИКТ), која је оријентисана на реализацију задатих исхода.

Упознавање са организацијом пројектне наставе у ИКТ окружењу. Оспособљавање наставника да уз помоћ (ИКТ): • препознају ситуације за пројекте који доприносе постизању задатих исхода; • подстичу креативности у дефинисању проблема; • мотивишу ученике; • примењују колаборативно учење у складу са конструктивистичком теоријом учења • утичу на ученике да развијају стратегије за савладавање неочекиваних проблема и ситуација.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити оспособљени да уз помоћ (ИКТ): • препознају ситуације за пројекте који доприносе постизању задатих исхода; • подстичу креативности у дефинисању проблема; • мотивишу ученике; • примењују колаборативно учење у складу са конструктивистичком теоријом учења • утичу на ученике да развијају стратегије за савладавање неочекиваних проблема и ситуација.

 • 1. дан
  • Уводне напомене везане за пројектну наставу у ИКТ окружењу
  • Пауза
  • Примери пројеката реализованих уз помоћ ИКТ
  • Пауза
  • Припрема пројекта који се реализује помоћу ИКТ
  • Пауза
  • Презентација идејних решења пројеката које су учесници осмислили

30

дана: 1
бодова: 8

1 500 динара по учеснику. Спецификација цене: надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал, трошкови организације која подржава програм. Путни трошкови и смештај нису урачунати у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа "Павле Савић", Шајкашка 34, Нови Сад Радица Каровић, Татјана Станковић 24 3.88
2 ОШ "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 23 3.95
3 ОШ "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 14 3.97

Укупно учесника: 61 | Просечна оцена: 3.93