Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Каталошки број програма: 780  

Не

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА", Краља Петра 42/1, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506

Горица Станојевић, centarzaedukacijumina@gmail.com, 0665279506, 0665279506

Драгана Никитовић, VII , Основна школа "Момчило Настасијевић"; Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић"; Љиљана Ђуровић, Доктор дидактичко-методичких наука Докто, ОШ "Момчило Настасијевић"

Драгана Никитовић, VII , Основна школа "Момчило Настасијевић"; Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић"; Љиљана Ђуровић, Доктор дидактичко-методичких наука Докто, ОШ "Момчило Настасијевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање наставног процеса; повећање компетенција наставног кадра за организовање и рад у целодневној настави и развој еко-педагошких компетенција

Оспособљавање за примену принципа на којима се заснива рад целодневне наставе . Оспособљавање за планирање и организовање целодневне наставе . Оспособљавање за реализацију наставе и свих предвиђених активности. Оспособљавање наставног кадра за примену модела хоризонталне едукацију (учења) у функцији професионалног развоја запослених. Упознавање наставника са еколошким садржајима које могу примењивати у целодневној настави; Развијање осетљивости наставника према проблемима животне средине.

Полазници су едуковани да организују, унапређују и успешно реализују рад целодневне наставе. Полазници су развили осетљивост на проблеме животне средине и обучени су да планирају и реализују еколошке активности у сарадњи са родитељима и локалном самоуправом

 • 1. дан
  • Представљање реализатора и договор о сатници
  • Целодневнанастава, - предности целодневне наставе, - слободне активности
  • Реализација еколошких садржаја у целодневној настави
  • Игре и играчке
  • Радионичарски рад
  • Затварање и евалуација
  • Пауза
  • Драуга пауза
  • Терћа пауза

30

дана: 1
бодова: 8

2 900 динара. У цену је урачунато штампање радног материја, хонорари водитеља и сертификати