Како до превенције проблема понашања ученика: од теорије до праксе

Каталошки број програма: 70  

Не

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине, Јована Миодраговића 27, 11080 Београд, office@cepora.org, 0605689421, 0631757565

Лидија Буквић, lidija.bukvic@cepora.org, 0605689421, 0605689421

Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Весна Поповић, Дипломирани специјални педагог, Градски центар за социјални рад Београд; Марија Стојановић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Лидија Буквић Бранковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење знања и вештина о савременим приступима и техникама развојне превенције проблема понашања

Програмом обуке унапредила би се: знања о карактеристикама проблема понашања; вештине правовременог препознавања проблема понашања ученика; знања о факторима који утичу на настанак и развој проблема понашања; знања о моделима подстицања позитивног развоја ученика; знања о ефективним превентивним приступима у пракси; вештине планирања превентивних активности у школском окружењу.

По окончању обуке учесници ће моћи да: брзо и ефективно процене присуство проблема понашања код ученика; адекватно препознају присуство ризичних и протективних фактора код ученика; процењују школске услове за подстицање позитивног развоја ученика; планирају превентивне активности у школи.

  • 1. дан
    • Проблеми понашања: карактеристике и развојне фазе
    • Ризични и протективни фактори проблема понашања
  • 2. дан
    • Модели подстицања позитивног развоја ученика
    • Ефективни приступи превенцији проблема понашања

30

дана: 2
бодова: 12

5.000 динара. Цена обухвата: радни материјал за извођење обуке (оловке, папир, стикери, фасцикле), сертификате за полазнике, материјали и презентације са обуке, послужење за време обуке, хонорар аутора и реализатора програма, трошкове организације обуке.