Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Каталошки број програма: 126  

Не

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Браће Љубинковић 82, (Петровчић) Сурчин, Београд, vmsvet@vektor.net, 0118438759 , 0118438759

Марина Бунчић, seminarivmsvet@gmail.com, 0114120434, 0641475865

Весна Јањевић Поповић, дипломирани школски психолог, ош Коста Вујић; Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“; Милена Опарница, Дипломирани психолог, психотерапеут, Центар за едукацију „Свет раста“

Весна Јањевић Поповић, дипломирани школски психолог, ош Коста Вујић; Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“; Јелица Марковић, дипломирани психолог, Основна школа „Ћирило и Методије“; Милена Опарница, Дипломирани психолог, психотерапеут, Центар за едукацију „Свет раста“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење васпитног рада кроз развијање компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за примену позитивне дисциплине као поступка у непосредном раду са децом и ученицима и ефикаснијој сарадњи са родитељима

1.Упознавање са основним појмовима позитивне дисциплине; 2. Упознавање са природним и логичним последицама понашања; 3. Развијање вештина за примену позитивне дисциплине; 4. Развијање вештина успешне комуникације; 5. Коришћење поступака позитивне дисциплине за решавање проблема у васпитној групи, одељењу ; 6.Јачање индивидуализованог приступа деци и ученицима 7. Повећање разумевања различитих васпитних модела и квалитета рада са родитељима. Примена овог модела у планирању и непосредном раду тимова за заштиту ученика.

Учесник разуме и увиђа предности позитивне дисциплине на развој деце, у односу на традиционално дисциплиновања деце; - Учесник зна и може да направи разлику између природне и логичке последице и њиховог деловања у односу на кажњавање; - Учесник може да примени неки од принципа позитивне дисциплине у конкретном решавању проблема. - Учесник зна да препозна и демонстрира неку од техника успешне комуникације; - Учесник уме да идентификује васпитни стил наставника и родитеља и зна који су елементи најефикаснијег васпитног модела. Могу да примењују овај модел у реализацији и изради плана заштите ученика

 • 1. дан
  • Увод у позитивну дисциплину
  • Васпитни стилови у породици, вртићу и школи и савремено одрастање
  • пауза
  • Четири погрешна циља понашања деце
  • пауза за ручак
  • Природне и логичке последице понашања
  • Вредности у породици, вртићу и школи
 • 2. дан
  • Родитељски и породични састанци са становишта позитивне дисциплине
  • Позитивна дисциплина и развојни проблеми у понашању
  • пауза за ручак
  • Развијање вештина комуникације са становишта позитивне дисциплине
  • Рад на материјалу и дискусија о будућим активностима у установама, евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

5.000 динара по учеснику; за групу од 30 учесника 120.000 динара Укључено: текстуални радни материјал, шира литература, трошкови организације и припреме семинара; хонорари за ауторе и реализаторе семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Милан Ракић", Вовјођанска 62, Нови Београд Весна Јањевић Поповић, Марина Бунчић 19 3.96
2 Основна школа "Милан Ракић", Вовјођанска 62, Нови Београд Весна Јањевић Поповић, Марина Бунчић 28 3.96
3 Основна школа "Милан Ракић", Вовјођанска 62, Нови Београд Марина Бунчић 9 3.99
4 ПУ "Мића и Аћим" Војводе Драгомира, Београд Весна Јањевић Поповић, Марина Бунчић 29 3.98

Укупно учесника: 85 | Просечна оцена: 3.97