УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Каталошки број програма: 159  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229, ,

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, 062756572, 0645550229,

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог, Група Мост; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ;

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог, Група Мост; Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд ; Сања Милорадовић, Дипл. психолог , Републички завод за социјалну заштиту ; Војислава Томић Радивојша, Дипломирани психолог , Савет Европе САЛТО SEE Trainers Pool Tемпус фондац; Милка Судимац, , ОШ ''Стефан Дечански'' ; Љиљана Симић, , ОШ „Милан Муњас„ Уб ; Љиљана Радовановић Тошић, , ОШ „Радоје Домановић„ Ниш ; Гордана Ђигић, доктор психолошких наука , Филозофски факултет у Нишу ;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Промовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције. Превенција насилничких понашања младих, заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака.

1. Учење модела ненасилног решавања сукоба и овладавање техникама конструктивног социјалног понашања. 2. Јачање групне кохезивности и духа поверења, сарадње и уважавања. 3. Заснивање ауторитета наставника на професионалној компетенцији, поверењу и поштовању.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у обукуПарадоксална природа сукобаДинамика сукоба и фазе у ескалацији сукобаПаузаОд чега зависи понашање у сукобуРучакИскуство сукобаАктивно слушањеПаузаАсертивност2. данНеоптужујуће порукеПаузаДецентрацијаРучакМапирање потреба / страховања и преоквиравање сукобаПаузаЕвалуација и затварање обуке

26

дана: 2
бодова: 16

3.190,00 динара У цену су укључени: путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, као и сви доприноси предвиђени законом.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Панчево, ТШ 23. мај, Браће Јовановића 89 Милена Јеротијевић, Сњежана Мрше 22 3.78
2 Качарево, ОШ Жарко Зрењанин, Херцеговачка 12 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 27 3.94
3 Суботица, Економска средња школа "Боса Милићевић", Ђуре Ђаковића 21 Милена Јеротијевић, Сњежана Мрше 29 3.77
4 Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 15 3.89
5 Банатски Брестовац, ОШ "Олга Петров", Олге Петров 1 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 17 3.74
6 Иваново, ОШ "Моша Пијаде", 29. новембра 56-58 Милена Јеротијевић, Љиљана Симић 17 3.91

Укупно учесника: 127 | Просечна оцена: 3.84