Развијање предузетничких компетенција ученика

Каталошки број програма: 718  

Не

Основна школа ,,Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, osivoandric@beotel.net, 0113594239

Звонко Станковић, stankovic.zvonko@gmail.com, 0113594239, 0628836425

Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Сњежана Ђурђевић, Дипломирани економиста, Пета економска школа „Раковица“, Београд

Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица“; Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Ана Вељковић, Дипломирани географ, Гимназија ,,Бора Станковић”, Ниш; Сњежана Ђурђевић, Дипломирани економиста, Пета економска школа „Раковица“, Београд; Звонко Станковић, Професор технике и информатике, ОШ "Иво Андрић"; Маријана Мирковић, Дипломирани математичар, ОШ "Иво Андрић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање и оснаживање запослених у установама образовања и васпитања за подстицање и подржавање предузимљивости, оријентације ка предузетништву и развијање предузетничких компетенција ученика

1. Сензибилисање запослених у образовању и васпитању за препознавање важности подстицања иницијативности и промовисање предузетничког духа код ученика; 2. Оснаживање предузетничких капацитета и оријентисање ка проактивном деловању свих актера школског живота; 3. Едукација учесника за коришћење техника које се могу користити за изградњу и јачање предузетничких компетенција ученика; 4. Подршка у осмишљавању пројектних активности усмерених ка развијању функционалних знања, креативном решавању проблема и подстицању процеса искуственог и активног учења.

Очекује се да ће запослени у установама образовања и васпитања бити оспособљени да: - подстичу, прихватају и промовишу иницијативе свих актера школског живота; - препознају ситуације у којима се могу унапредити предузетничке компетенције ученика и преузимају проактивну улогу у њиховој изградњи; - бирају најефикасније технике које се могу користити за изградњу и јачање предузетничких компетенција ученика у односу на постављене циљеве, контекст учења и индивидуалне карактеристике ученика; - планирају, креирају и реализују различите пројектне активности искуственог и активног учења које изграђују функционална знања и доприносе развоју креативности ученика.

 • 1. дан
  • Спремите се, полећемо!
  • Појам предузимљивости и предузетништва
  • Шест предузетничких шешира
  • Пауза
  • Отворимо креативни прозор учионице!
  • У ципелама ученика
  • Пауза за ручак
  • Предузетничко учење кроз предметну наставу и ваннаставне активности
  • Пауза
  • Време је за акцију: мале идеје за велике промене
  • Сценарио за час „Предузетништво у акцији“

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2700 динара. У цену су урачунати: - трошкови организације; - радни материјали за припрему и вођење програма; - трошкови освежења и сендвича за учеснике; - путни трошкови реализатора; - куповина, штампање и слање сертификата; - финансијска администрација; - хонорари за реализаторе програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Павле Поповић" Вранић Александра Стевановић, Миодраг Савовић, Сњежана Ђурђевић, Звонко Станковић 30 3.97

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.97