Алтернатива насиљу

Каталошки број програма: 14  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Јелисавета Вилотић, , ОШ „Дринка Павловић”; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”

Јелисавета Вилотић, , ОШ „Дринка Павловић”; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Смањење насилне комуникације на релацијама наставник-ученик , родитељ-дете, родитељ-наставник и употребе насиља према другима и његовим ефектима, користећи конструктивне вештине комуникације

1. Повећање сазнања и осетљивости за откривање различитих одговора/реакција у конфликтним ситуацијама и фактора од чега зависи одговор појединца у конфликтној ситуацији. 2. Подстицање креативног слушања без пресуђивања и стварање асертивне стратегије као алтернативе нападању за решавање проблема 3. Идентификација извора проблема и могућег конфликта у школи, у породици и вежбање практичних одговора 4. Вежбање суочавања са љутњом од друге особе и помоћ да се она трансформише у конструктивну акцију и асертиван одговор под притиском. 5. Управљање конфликтном ситуацијом

1. Учесници обуке разумеју важност личне подршке деци за позитивно коришћење асертивне комуникације у конфликтним ситуацијама 2. Учесници обуке препознају развојне потребе младих и како им помоћи да трансформишу изазов у конструктивну акцију 3. Учесници обуке примењују алтернативне вештине комуникације и управљају конфликтном ситуацијом

 • 1. дан
  • Представљање пројекта, реализатора и учесника
  • Конфликти, нивои конфликата
  • Пауза
  • Моја позиција у конфликту
  • Добра и професионална комуникација
  • Асертивност
  • Пауза
  • Решавање конкретног конфликта
  • Манифестације одређеног узраста /у зависности потреба учесника обуке
  • Сумирање и рефлексија
 • 2. дан
  • Осврт на садржаје првог дана
  • Тешке ситуације ефикасни одговори и решења
  • Пауза
  • Методе помирења
  • Пауза
  • Електронско насиље
  • Пауза
  • Израда програма који доприноси смањењу насиља у школи
  • Сумирање и рефлексија програма
  • Евалуација програма обуке

30

дана: 2
бодова: 16

3 400 по учеснику за 30 учесника. Спецификација цене: радно-потрошни материјал, трошкови организације, накнада реализаторима, Путни трошкови и смештај накнадно се наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Поповић",Маријане Грегоран 62, Београд Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 27 3.88
2 Бањска, општина Звечан Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 17 3.91
3 ОШ "Јован Цвијић", Данила Илића 1, Београд Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 22 3.96
4 Машинска школа "Радоје Дакић", Мишка Крањца 17, Београд Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 25 3.84
5 Zepter Hotel, Врњачка 12, Врњачка Бања Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 26 3.86

Укупно учесника: 117 | Просечна оцена: 3.89