ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1017  

Да

Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића б.б, kabinet@filum.kg.ac.rs, 034304270

Биљана Мандић, biljana.mandic@gmail.com, 034304270, 0641805704

Владимир Трмчић, Доктор уметности - композитор , Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

Владимир Трмчић, Доктор уметности - композитор , Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

уметности

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Упознавање са различитим рачунарским програмима примењивим у области наставе музике и уметности – звук, слика, видео, презентација. Подизање нивоа рачунарске писмености индивидуа укључених у образовни систем на свим нивоима.

Оспособљавање наставника за овладавање и коришћење програма који омогућавају рад са дигиталним аудио фајловима, сликама, видео фајловима, као и софтвером за презентацију, који се могу користити за припрему и реалзиацију наставе. Стицање потребних вештина за креирање дигиталних наставних материјала. Осавремењавање предмета на којима се изводи настава. Остваривање лакше и брже интеракције ученика са наставним јединицама, као и повећавање доступности материјала ученицима. Допуна и надоградња већ постојећег знања наставника. Оспособљавање наставника за употребу дигиталних алата које могу употребити за израду дигиталних наставних материјала.

Успешно савладавање коришћења дигиталних алатки неопходних за рад са аудио и видео, фајловима, дигиталним сликама и софтвером за презентацију.

 • 1. недеља
  • Основе рада са дигиталним аудио фајловима
  • Пауза
  • Основе рада са дигиталним видео фајловима
 • 2. недеља
  • Основе рада са дигиталним сликама
  • Пауза.
  • Основе рада са софтвером за презензацију

8

недеља: 2
бодова: 9

2.500,00 РСД по учеснику (цена обуке)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Владимир Трмчић 8 4

Укупно учесника: 8 | Просечна оцена: 4