Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Каталошки број програма: 90  

Не

Београдска отворена школа, Булевар ослобођења 177, 11000 Београд, bos@bos.rs, 0113061341, 063316346

Марија Милосављевић, marija.milosavljevic@bos.rs, 0113065800, 063316346

Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Јелена Манић Радоичић, Дипломирани филозоф - мастер, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, Апсолвент психологије, СтартИТ центар

Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Јелена Манић Радоичић, Дипломирани филозоф - мастер, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, Апсолвент психологије, СтартИТ центар

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање услуга каријерног вођења и саветовања (КВиС) у средњим школама кроз јачање капацитета школских тимова за КВиС за пружање квалитетних услуга усмерених на развој вештина управљања каријером код ученика усаглашеним са Стандардима КВиС-а

• Унапређивање компетенција учесника програма за развој плана и програма КВиС у складу са националним и европским политикама о каријерном планирању, запошљивости и целоживотном учењу • Унапређивање компетенција учесника програма за процену образовних потреба циљне групе у складу са културолошким, социо-економским, личним и породичним факторима • Унапређивање компетенција учесника програма за примену разноврсних метода за ефикасан развој вештина управљања каријером • Унапређивање компетенција учесника програма за коришћење дигиталних алата у реализацији активности КВиС • Унапређивање компетенција учесника програма за континуирано сагледавање сопствене праксе директног рада са ученицима и увођење новина

• Учесници познају и користе националне и европске политике каријерног планирања, запошљивости и целоживотног учења • Учесници разумеју образовне потребе циљне групе у складу са културолошким, социо-економским, личним и породичним факторима ученика • Учесници примењују различите методе у складу са образовним потребама, културолошким, социо-економским, личним и породичним факторима ученика • Учесници примењују различите методе за ефикасан развој вештина управљања каријером • Учесници познају дигиталне алате који се користе у активностима КВиС-а • Учесници примењују дигиталне алате у активностима КВиС-а • Учесници анализирају сопствену праксу и уводе иновације у складу са повратном информацијом ученика

 • 1. дан
  • Развој каријере ученика – стицање вештина за управљање каријером
  • Пауза
  • Компетенције практичара каријерног вођења и саветовања
  • Пауза
  • Подстицање самоупознавања код ученика
  • Пауза
  • Каријерно информисање ученика – извори информисања
 • 2. дан
  • Одлучивање и планирање каријере
  • Пауза
  • Тешкоће у каријерном одлучивању
  • Пауза
  • Како посаветовати ученике да донесу одлуке у вези са одабиром каријере
  • Пауза
  • Добијање посла/праксе/стипендије – Подршка ученицима

25

дана: 2
бодова: 16

БОШ настоји да, када је могуће, обезбеди надокнаду трошкова из средстава пројеката које реализује са партнерима. У случају да није могуће обезбедити надокнаду трошкова, БОШ ће формирати цену обуке која ће укључити трошкове хонорара реализатора, превоза и смештаја (по потреби), радних материјала, литературе, као и издавања сертификата.