Да математика буде лака за сваког ђака

Каталошки број програма: 404  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697 , 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Јасминка Вуковић, Професор разредне наставе, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац; Божидар Милановић, Дипломирани математичар, ОШ „Коста Ђукић“

Јасминка Вуковић, Професор разредне наставе, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац; Божидар Милановић, Дипломирани математичар, ОШ „Коста Ђукић“; Mилијана Крстић, Мастер Лидерство у образовању, ОШ „Живомир Савковић“; Марина Милановић, Дипломирани библиотекар - информатичар, ОШ “Коста Ђукић“

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање наставе математике у области израде задатака по нивоима. Оспособљавање наставника за избор садржаја, обликовање и техничку реализацију наставних материјала за диференцирани рад у настави математике.

Проширивање знања наставника о педагошким основама доброг задатка. Обучавање учитеља и наставника математике у основној школи за креирање задатака по нивоима, креирање задатака за ученике којима је потребна додатна подршка, креирање задатака за даровите ученике. Унапређивање дигиталних компетенција наставника. Савладавање основних алата из програмског пакета GeoGebra. Развијање вештина и начина рада наставника који су у функцији мотивисања ученика за учење математике. Усвајање флексибилнијег и креативнијег приступа подучавању у настави математике.

Учесници ће после обуке бити у стању да: - Примењују диференцирани рад на часовима математике - креирају материјале за ученике којима је потребна додатна подршка - креирају материјале за даровите ученике - креирају материјале који ће мотивисати ученике за даљи рад и напредовање - примењују основне алате из програмског пакета GeoGebra

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • Диференцирани рад у настави математике
  • Пауза
  • Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка
  • Пауза за ручак
  • Рад са даровитим ученицима
  • Пауза
  • Програмски пакет GeoGebra
  • Евалуација и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 2 400 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.