МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ΕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 601  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Радован Антонијевић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду

Мирјана Сенић Ружић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду; Наташа Николић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Саша Дубљанин, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Радован Антонијевић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области унапређивања знања и вештина примене иновативних модела рада у настави, као и стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

Оспособљавање наставника за ефикасно управљање одељењем и организовање активности учења и сазнавања у настави, - Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави, - Оспособљавање наставника за овладавањем различитим облицима ефикасне интеракције у настави и учењу. - Оспособљавање наставника за подршку ученицима у овладавању продуктивним и ефикасним моделима, учења, - Оспособљавање наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и сазнавању ученика.

На теоријском плану – проширивање професионалних знања о кључним својствима различитих наставних метода и метода учења, чиме се омогућава и допринос осавремењивању наставног процеса. На практичном плану – допринос практичном раду наставника са ученицима, у смислу развијања компетенција примене различитих наставних метода, као и упознавање ученика са ефикасним методама учења, у циљу стварања подстицајне климе за учење и сазнавање и остварења што бољег школског постигнућa ученика.

 • 1. дан
  • (1) Креирање подстицајне климе за учење и сазнавање у настави
  • Пауза
  • (2) Проблемски оријентисана настава и учење путем открића
  • Пауза
  • (3) Модели диференцираног рада у настави
  • Пауза
  • (3) Кооперативно учење, групни рад и партнерски рад

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 34.440 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 1.148 динара, односно. У бруто износу за групу нето износ хонорара реализатора семинара је 24.000 динара (800 динара по учеснику), а износ пореза и доприноса је 10.440 дин (348 динара по учеснику). На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СТШ "Шинковић Јожеф", Бачка Топола Наташа Николић, Радован Антонијевић 24 3.8
2 Средња школа ''Жикица Дамњановић'', Смедеревска Паланка Наташа Николић, Радован Антонијевић 30 3.85
3 ОШ ''Вук Караџић'', Бор, Моше Пијаде 6 Наташа Николић, Радован Антонијевић 22 3.96
4 ОШ ''Стеван Дукић, Дантеова 52, Београд Наташа Николић, Радован Антонијевић 17 3.83
5 ОШ ''Миша Живановић'', Средњево Наташа Николић, Радован Антонијевић 30 3.86
6 ОШ ''Милена Павловић Барили'', Романа Ролана 67, Београд Наташа Николић, Радован Антонијевић 29 3.71
7 Економско-трговинска школа, Краљево, Доситејева 44 Наташа Николић, Радован Антонијевић 28 3.98
8 ОШ ''Марко Стојановић'', Врачев Гај (Ковин) Наташа Николић, Радован Антонијевић 17 3.93

Укупно учесника: 197 | Просечна оцена: 3.87