Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Каталошки број програма: 493  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Марија Крнета , Мастер, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Мирјана Тркуља, Психолог, Слободан стручњак у образовању; Слађана Голубовић, мастер, ОШ „Сретен Младеновић Мика“; Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Нада Шушак, Учитељски факултет, Сомбор, ОШ Коста трифковић, Нови Сад; Слободан Јотић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Свети Сава“; Маргарета Секуловић, , Основна школа „Свети Сава“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за организовање наставе и управљање процесом учења у коме сви ученици смислено уче.

1. Упознавање са концептом смисленог учења 2. Унапређивање знања и вештина наставника за креирање окружења/ситуација за смислено учење и унапређивања компетенција у постојећим околностима 3. Оснаживање наставника за примену различитих инструмената и техника којима се подстиче смислено учење и ангажовање ученика у наставном процесу

Унапређене компетенције наставника за разумевање важности учења које је смислено за децу, квалитетније планирање и реализовање наставе усмерене на учење, напредовање и задовољство сваког ученика.

 • 1. дан
  • Када је за ученике учење смислено
  • пауза
  • Како до смисленог учења за ученика
  • пауза
  • Из угла ученика
  • пауза
  • Учење за 21. век

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2640 са ПДВ. У цену су урачунати хонорари тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Душан Јерковић УЧА“ Шимановци, Трг Светог Николаја 18, Сремски округ, Пећинци Мирјана Тркуља, Нада Шушак 30 3.85
2 Гимназија "Бора Станковић" Марија Крнета , Александра Калезић Вигњевић 27 3.81

Укупно учесника: 57 | Просечна оцена: 3.83