Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Каталошки број програма: 980  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178 , 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Слободан Аћимовић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Вељко Мијушковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

Слободан Аћимовић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Вељко Мијушковић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Основни циљ програма је да се ојачају наставничке компетенције кроз примену наведених софтвера, релевантних за будуће запошљавање у економској струци

Специфични циљеви програма су: а) Упознавање са историјатом, развојем и значајем САП софтвера и софтвера за пословне симулације; б) упознавање са модулима САП софтвера; ц) овладавање пословним сиумалацијама за управљање дистрибуцијом и залихама; д) овладавање софтверима за пословне симулације и модулима САП софтвера у настави из пословне економије и трговинских предмета.

Очекивани исходи обуке су: а) ојачане наставничке компетенције кроз примену наведених софтвера, релевантних за будуће запошљавање у економској струци; б) упознатост са историјатом, развојем и значајем САП софтвера и софтвера за пословне симулације, ц) упознатост са модулима САП софтвера; д) стечена знања и вештине везане за пословне симулације за управљање дистрибуцијом и залихама, е) стечена знања и вештине везане за коришћење софтвера за пословне симулације и модуле САП софтвера у настави из пословне економије и трговинских предмета.

  • 1. дан
    • САП софтвер
    • Пауза
    • Софтвери за пословне симулације

30

дана: 1
бодова: 8

2.000 РСД (укључен ПДВ, хонорари реализатора, радни материјал, освежење и слано послужење).