Употреба предмета и симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју

Каталошки број програма: 275  

Не

Основна школа Драган Ковачевић, Шафарикова 8, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981 , 0113223328

Силвана Павловић, skoladk@eunet.rs, 0113225236, 063279981, 0113223328

Силвана Павловић, дипломирани дефектолог тифлолог, ОШ "Драган Ковачевић"; Бранка Јаблан, доктор дефектолошких наука, Фак. за специјалну едукацију и рехабилитацијуацију; Ксенија Станимиров, доктор дефектолошких наука, Фак. за специјалну едукацију и рехабилитацијуацију

Силвана Павловић, дипломирани дефектолог тифлолог, ОШ "Драган Ковачевић"; Ивона Богнер, дипломирани дефектолог тифлолог, ОШ "Драган Ковачевић"; Бранка Јаблан, доктор дефектолошких наука, Фак. за специјалну едукацију и рехабилитацијуацију; Ксенија Станимиров, доктор дефектолошких наука, Фак. за специјалну едукацију и рехабилитацијуацију

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Примене стратегије комуникације употребом календара (распореда) и разменом слика и/или симбола, како би постали компетентнији комуникациони партнери ученицима који имају вишеструке сметње и тешкоће у експресивној комуникацији

- Унапређење компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника за организацију активности путем којих ће дете са вишеструким сметњама и дете са тешкоћама у комуникацији учити да развија експресивну комуникацију; - Истицање значаја рутина – активности које имају предвидив ток, јасан почетак и крај у раду са децом са вишеструким сметњама и тешкоћама у експресивној комуникацији; - Упознавање са могућностима коришћења Календара у раду са децом са вишеструким сметњама; - Упознавање с могућностима комуникације путем размене слика – Picture Exchange Communication System (PECS), који је развијен са циљем да деца са тешкоћама у вербалној комуникацији науче да иницирају комуникативне интеракције и да развију експресивну комуникацију.

Полазници програма ће бити теоријски и практично оспособљени за употребу и креирање календара (распореда) и симбола у раду са децом са вишеструким сметњама и са децом која имају тешкоће у комуникацији. Полазници ће стећи знања за развијање стратегија учења код ове деце кроз: развијање рутина, коришћење календара у циљу разумевања и усвајања рутина, свакодневних активности и подстицања комуникације и коришћење система комуникације разменом слика.

 • 1. дан
  • Представљање реализатора, циљева програма и садржаја
  • Развој комуникације код деце са саметњама у развоју
  • Пауза
  • Значај наговештаја и рутина за развој комуникације код деце са
  • Пауза за ручак
  • Употреба предмета у развоју комуникације код деце са сметњама у развоју
  • Пауза
  • Употреба слика у развоју комуникације код деце са сметњама у развоју
  • Дискусија. Завршни тест. Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 4.000,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно – потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализаторима, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.