Иновативни приступи у реализацији активности каријерног вођења и саветовања

Каталошки број програма: 65  

Не

Београдска отворена школа, Булевар ослобођења 177, 11000 Београд, bos@bos.rs, 0113061341, 063316346

Марија Милосављевић, marija.milosavljevic@bos.rs, 0113065800, 063316346

Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа

Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Јелена Манић Радоичић, Дипломирани филозоф - мастер, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, Апсолвент психологије, СтартИТ центар

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета услуга каријерног вођења и саветовања у средњим школама кроз јачање капацитета учесника за пружање услуга усмерених на развој вештина управљања каријером ученика кроз иновативне приступе у складу са трендовима тржиштa рада.

Унапређивање компетенција за континуирано информисање и коришћење информација о каријерним могућностима и променама у свету рада; Унапређивање компетенција за пружање подршке ученицима за информисање и коришћење различитих извора информација о каријерним могућностима и променама у свету рада које утичу на каријерни развој; Унапређивање компетенција за примену савремених теорија, модела и алата каријерног вођења и саветовања (КВиС); Унапређивање компетенција за коришћење дигиталних алата; Унапређивање компетенција за реализацију активности КВиС у складу са принципима заштите животне средине; Јачање капацитета учесника да развијају компетенције ученика за управљање каријерним развојем у условима прелазних периода и неочекиваних промен

Учесници умеју да користе различите изворе информација о каријерним могућностима и променама у свету рада; Учесници познају начине за пружање подршке ученицима за континуирано информисање и коришћење различитих извора информација о променама у свету рада; Учесници разумеју савремене теорије, моделе и алате КВиС; Учесници примењују савремене теорије, моделе и алате КВиС у раду са ученицима; Учесници познају дигиталне алате у реализацији активности КВиС; Учесници примењују дигиталне алате у реализацији активности КВиС са ученицима; Учесници умеју да осмисле активности КВиС у складу са принципима заштите животне средине; Учесници креирају програме за управљање каријерним развојем у условима прелазних периода и неочекиваних промена

 • 1. дан
  • Промене у свету рада које утичу на каријерни развој
  • Пауза
  • Критичка процена информација о променама у свету рада и њихово коришћење у активностима КВиС
  • Пауза
  • Промене у свету рада и иновације - дигитализација у каријерном вођењу и саветовању
  • Пауза
  • Промене у свету рада и иновације - каријерно вођење и саветовање и заштита животне средине
 • 2. дан
  • Савремене теорије у каријерном вођењу и саветовању
  • Пауза
  • Савремени алати за каријерно вођење и саветовање
  • Пауза
  • Савремени алати за каријерно вођење и саветовање
  • Пауза
  • Подршка ученицима за целоживотни каријерни развој

24

дана: 2
бодова: 16

БОШ настоји да, када је могуће, обезбеди надокнаду трошкова из средстава пројеката које реализује са партнерима. У случају да није могуће обезбедити надокнаду трошкова, БОШ ће формирати цену обуке која ће укључити трошкове хонорара реализатора, превоза и смештаја (по потреби), радних материјала, литературе, као и издавања сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марина Лукић, Марија Милосављевић 4 3.86

Укупно учесника: 4 | Просечна оцена: 3.86