Живети различитост у вртићу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 818  

Да

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Зорица Трикић, Магистарка, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милош Зорица, Струковни васпитач – Специјалиста, Предшколска установа „Чукарица”

Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милош Зорица, Струковни васпитач – Специјалиста, Предшколска установа „Чукарица”; Наташа Анђелковић, , ПУ "11.април", Нови Београд

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Повећање доступности квалитетних предшколских програма свој деци, укључујући децу из друштвено осетљивих група, и креирање средине подстицајне за рано учење и развој уз уважавање различитости као саставног дела њихових идентитета.

Грађење заједничког разумевања предрасуда и стереотипа, њихово препознавање у свакодневном животу и професионалној пракси; Стицање знања о основним механизмима настанка и одржавања стереотипног мишљења; Упознавање са развојем предрасуда код деце и осмишљавање конструктивних стратегија за супростављање. Препознавање друштвено привилеговних група и утицаја неједнаких стартних позиција на развој, образовање и квалитет живота повезивањем развоја когнитивних способности и учење о различитостима; Стицање основних инофрмација и оснаживање за пружање подршке развоју позитивног идентитета код деце. Упознавање са различитим облицима савремене породице, афирмисање породичних кутлура и развијање свести о неопходности пружања подршке.

По завршетку курса полазници ће: разумети механизме настајања и деловања стереотипа и начине њихове повезаности са предрасудама; стећи вештине превазилажења стереотипа и предрасуда; усвојити потребна знања и вештине креирања инклузивног окружења у предшколској установи; развити навику критичког преиспитивања сопствене праксе; препознати личну одговорност и капацитете за промену.

 • 1. недеља
  • Упознавање функционисања онлајн курса – оријентација
  • Стереотипи и предрасуде - њихов однос са идентитетом сваког од нас
 • 2. недеља
  • Ефекти стереотипа и предрасуда
  • Предрасуде код деце – развојни аспект
 • 3. недеља
  • ДИВ модел – онлајн састанак
  • Породица у савременом свету
 • 4. недеља
  • Стање деце у Србији
  • Стратегије у раду са децом
 • 5. недеља
  • Онлајн састанак - прва радионица
  • Пауза
  • Линија путовања кроз курс

45

недеља: 5
бодова: 30

Цена по учеснику је 4800 РСД са ПДВ. У цену су урачунати хонорари тренера, организациони трошкови, стручни прилози у електронском формату, уверења за учеснике о завршеној обуци, техничка подршка и одржавање система за учење.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Весна Златаровић, Драгана Коруга 30 3.75

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.75