Драмски метод решавања конфликтних ситуација

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1021  

Да

Udruženje umetnika "Scene" , Ljubomira Kovačevića 22/24, natasabalog@gmail.com, 0641394765

Nataša Balog, natasabalog@gmail.com, 0641394765, 0641394765

Наташа Балог, Мастер аудио-визуелних уметности, ; Зорана Митровић, Мастер -лидерство у образовању (2020/21), Основна школа "Стевица Јовановић", Панчево

Наташа Балог, Мастер аудио-визуелних уметности, ; Зорана Митровић, Мастер -лидерство у образовању (2020/21), Основна школа "Стевица Јовановић", Панчево

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Превенција и освешћивање вршњачког насиља

Креативни приступи решавања конфликтних ситуација , Проналажење решења у ситуацијама вршњачког насиља кроз драму и "улажење" у различите улоге у сукобу, Упознавање са основним елементима сцене,глуме и писања драмске форме

Да наставник буде медијатор у решавању конфликтних ситуација међу ученицима

  • 1. недеља
    • Елементи сценског изражавања и примењеног позоришта
  • 2. недеља
    • Решавање конфликта на креативан начин

45

недеља: 2
бодова: 16

2000динара по учеснику У цену је урачунато:Изнајмљивање простора за одржавање он лајн обуке у коме би били реализатори програма, изнајмљивање и одржавање опреме,уплата за ЗУМ,осмишљавање(граф.дизајн) и штампање сертификата за учеснике,осмишљавање визуелног изгледа приручника за учеснике,накнада за реализаторе