Прилика за свако дете - развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

Каталошки број програма: 856  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Јелена Селак , Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“Оџаци ; Милош Зорица, Струковни васпитач – Специјалиста, Предшколска установа „Чукарица”

Бојана Купусинац, Дипломирани педагог, Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци ; Јелена Селак , Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“Оџаци ; Александра Манић, Дипломирани педагог, ПУ „Дечји дани“, Београд; Милош Зорица, Струковни васпитач – Специјалиста, Предшколска установа „Чукарица”

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Стварање прилика за развој и учење за свако дете предшколског узраста и њихове породице, посебно деце из осетљивих група. Заједничко истраживање могућности за повећање доступности квалитетних различитих програма и услуга за сву децу и породице.

Оснаживање учесника за креирање и остваривање квалитетних различитих програма и услуга предшколске установе за децу предшколског узраста и њихове породице кроз игру, размену знања и искустава. Стицање професионалних вештина и знања потребних за креирање и реализацију квалитетних различитих програма предшколског васпитања и образовања деце предшколског узраста кроз тимски рад и решавање проблема. Развијање осетљивости код професионалаца о могућностима кo-конструисања иновативне васпитно образовне праксе заједно са децом, породицама и другим учесницима у локалној заједници. Унапређивање знања и вештина професионалаца за креирање, организовање, остваривање и документовање васпитно образовног процеса у различитим програмима.

Учесницима ће ова обука омогућити да ефикасније комуницирају са другим учесницима у предшколској установи и локалној заједници, да се у свом раду ослањају на машту и креативност и да изазовима креирања и остваривања различитих програма и услуга приступају са већим самопоуздањем, залагањем и снажнијим аргументима. Програм ће код учесника подржати развој компетенција за унапређивање предшколског васпитања и образовања; биће сензибилисани и оснажени за креирање различитих васпитно образовних програма прилагођених потребама деце и породица, оснажени и инспирисани за покретање иницијатива у локалним заједницама за повећање обухвата деце и породица различитим квалитетним предшколским програмима, посебно деце из друштвено осетљивих група.

 • 1. дан
  • Потребе деце и породица - дефинисање стратегија у развијању различитих програма ПВО у заједници
  • пауза
  • Функције ПВО у заједници – статус и изазови у креирању различитих програма
  • пауза
  • Партнерства у ПУ и локалној заједници као подршка развијању различитих програма и услуга ПВО
  • пауза
  • Програм као место сусрета деце и одраслих – истраживање, игра и одрживе промене у локалној заједници

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.640,00 РСД што укључује и ПДВ. У цену су урачунати хонорари тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад, Павла Симића 9 Јелена Селак , Милош Зорица 30 3.81

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.81