„И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ“ - Програм оснаживања родитеља за подршку учењу и школовању деце основношколског узраста

Каталошки број програма: 218  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Ангелина Скареп, Дипл. школски психолог у рангу мастера, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију

Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Ангелина Скареп, Дипл. школски психолог у рангу мастера, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Силвана Рељић, , ОШ „Свети Сава'' Краљево; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање компетенција за квалитетну сарадњу са породицама на пружању подршке деци за учење и школовање.

- Боље разумевање значаја пружања подршке породицама да остваре своју васпитну улогу и подрже школовање деце и начина на који школа може да то оствари. - Обука за примену програма „И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ“ која доприноси да родитељи разумеју: како деца уче и како их могу подржати у учењу, како учење утиче на добробит и зашто је важно развијати вештине за целоживотно учење, повезаност академског и социјално емоционалног учења, како да развијају вештине позитивног родитељства.

- Унапређење компетенција и мотивације за квалитетнију сарадњу са породицама на подршци деци за успешно школовање. - Обученост за примену програма „И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ“, као једног од начина подршке школовању деце кроз унапређење родитељских вештина.

 • 1. дан
  • Улога школе у подршци породици за школовање деце
  • Пауза
  • Програм „И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ"
  • Пауза
  • Програм „И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ" – Испробавање радионице
  • Пауза
  • Програм „И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ - Планирање примене

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2640 РСД што укључује и ПДВ. У цену су урачунати хонорари тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену је укључен приступ Водичу за примену програма „И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ“ и другим пратећим материјалима за његову примену. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.