Креирање, евалуација пословних идеја и израда пословног (бизнис) плана

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 974  

Да

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178 , 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Благоје Пауновић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду

Благоје Пауновић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Зорица Аничић, Доктор наука – економске науке, Економски факултет Универзитета у Београду; Милутин Добриловић, Магистар економских наука, Економски факултет Универзитета у Београду

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника у области савременог пословања и израде бизнис плана

• Схватање значаја идеје за реализацију пословног подухвата. • Стицање знања и вештина неопходних за израду бизнис плана. • Оспособљавање наставника за практичну примену теоријских знања и у том смислу самосталну израду бизнис плана. • Подстицање креативности, евалуације и самоевалуације наставника ради обезбеђивања интерактивне наставе. • Јачање информатичких вештина наставника путем примене софтверских решења у изради бизнис планова. • Оснаживање наставника да аргументовано подстичу предузетничке идеје ученика и ученичке иницијативе

По завршетку обуке учесници ће бити оспособљени да • разумеју и објасне нивое примене бизнис плана, • самостално креирају бизнис план, • реализују интерактивни наставни процес и повежу различите садржаје више предмета у целину. • примене различита софтверска решења у изради бизнис планова. • аргументовано подстичу предузетничке идеје ученика и њихове иницијативе.

 • 1. недеља
  • КРЕИРАЊЕ ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ
  • Пауза
  • ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И ВРСТЕ БИЗНИС ПЛАНОВА
  • Пауза
  • ЕЛЕМЕНТИ БИЗНИС ПЛАНА
  • Пауза
  • ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
 • 2. недеља
  • МАРКЕТИНГ ПЛАН
  • Пауза
  • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
  • Пауза
  • ПРИКАЗ СОФТВЕРСКИХ РЕШЕЊА ЗА ИЗРАДУ БИЗНИС ПЛАНА

45

недеља: 2
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара. Дати износ би покривао трошкове припреме и реализације обуке.