Савремени приступ планирању и организацији атлетске секције у основној и средњој школи

Каталошки број програма: 1086  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473

Милан Стошић, Дипломирани професор физичке културе, Друга економска школа

Мирослав Марковић, доктор наука, Завод за унапређивање образовања и васпитања; Милан Стошић, Дипломирани професор физичке културе, Друга економска школа

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију атлетске секције у школи

Упознавање са законском регулативом неопходном за реализовање школских секција и школских спортских такмичења Проширивање програма наставе и учења новим моторичким садржајима у оквиру атлетске секције Унапређивање компетенција наставника за развој психо-моторичких способности ученика Праћење и вредновање рада и напретка ученика у атлетској секцији Јачање социјалних вештина ученика којима је потребна додатна помоћ и подршка

По реализацији обуке полазници ће бити у стању да: - користе законску регулативу за планирање рада школских секција и реализацију школских такмичења из атлетике - примене нове моторичке садржаје из атлетике у наставним и ваннаставним активностима - континуирано развијају психо-социо-моторичке способности ученика кроз учешће у атлетској секцији - прате, вреднују и евидентирају развој ученика у атлетској секцији

  • 1. дан
    • Законска регулатива неопходна за реализовање школских секција и школских спортских такмичењања
    • Примена моторичких садржаја из атлетике у развоју ученика у наставним и ваннаставним активностима
    • Праћење и вредновање рада ученика у атлетској секцији
    • Јачање психо-социјо-моторичких вештина ученика којима је потребна додатна помоћ и подршка

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 рсд, бруто хонорари ауторима семинара, трошкови превоза, освежење, уверења

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун Мирослав Марковић, Милан Стошић 19 3.98

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 3.98