Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 125  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду

Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање професионалних компетенција наставника, васпитача у дoму и стручних сарадника за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са интернализованим емотивним проблемима и њиховим родитељима.

- Унапређивање знања и вештина учесника да препознају интернализоване емотивне проблеме код ученика. - Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са интернализованим проблемима (стрепња, ниско самопоуздање, потиштеност) и њиховим родитељима. - Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализовани приступ у раду са ученицима који подбацују у школи због интернализованих емотивних проблема и њиховим родитељима. - Увежбавање наученог кроз креирање Плана индивидуализације или Оперативног плана заштите, употребом стечених знања и вештина на семинару.

По завршетку обуке учесници ће моћи да: - препознају како изгледају и на које се начине манифестују интернализовани емотивни проблеми код ученика; - пруже подршку таквим ученицима и њиховим родитељима кроз индвидуализован приступ; - идентификују разлоге смањења успеха ученика у школи; - подстакну самопоуздање ученика на различите начине, као и самопоштовање и помогну у подизању нивоа аспирација у вези са школским постигнућем; - креира осмишљен План индивидуализације или Оперативни план заштите за једног свог ученика.

  • 1. недеља
    • Дете и адолесцент
    • Интернализовани проблеми
  • 2. недеља
    • Подршка ученику са интернализованим проблемима у савладавању школских обавеза

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.