Импровизација у настави музичких предмета (обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Каталошки број програма: 1024  

Не

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177

Кристина Копрившек, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, 063505568

Ира Проданов Крајишник, доктор наука музикологије, Академија уметности, Универзитета у Новом Саду

Милан Милојковић, Доктор музикологије, Академија уметности Нови Сад; Ира Проданов Крајишник, доктор наука музикологије, Академија уметности, Универзитета у Новом Саду

уметности

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Проширивање методских поступака наставника у циљу унапређења интерактивне наставе кроз различите видове импровизације

Унапређење способности импровизације код полазника, те имплементација вештине музичке импровизације у настави музичких предмета, чијом ће се применом поспешити креативност наставника, а затим преко њих и ученика, њихова самоувереност, комуникација, те њихова способност за сналажење у савладавању нових музичких садржаја, као и у каснијем професионалном раду у просвети или свету културних индустрија.

Полазници ће освестити могућности које импровизација пружа у савладавању различитих знања из области музичке уметности, укључујући и историју музике, те ће бити у стању да примене елементе музичке импровизације у својој настави, без притиска о постигнућу у овој вештини чиме ће стећи потенцијал за креативну надоградњу постојећих планова и програма и њиховог усмеравања ка исходима учења. Тиме ће упознати стратегије подучавања кроз имрповизацију које постичу развој иновативности, рађање идеја и ак хок решавања проблема који се до тада нису сретали. Овакви исходи су у складу са тврдњама бројних музичких теоретичара да је „импровизација потенцијал који СВИ имају".

 • 1. дан
  • Импровизација – како то „страшно“ звучи! (увод у обуку)
  • Статуса импровизације у музичком делу до 20. века. Потенцијали импровизације у настави.
  • Пауза
  • Интерактивна радионица вежби импровизације
  • Пауза за ручак
  • Импровизација у музици 20. и 21. века
  • Пауза
  • Импровизација на задату партитуру
  • Пауза
  • Завршне напомене у вези са темом и административне обавезе

30

дана: 1
бодова: 8

2000 дин, уз путне трошкове до дестинације и освежење за полазнике (кафа, чај)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Muzička škola Isidor Bajić Милан Милојковић, Ира Проданов Крајишник 30 3.93
2 Muzička škola Josif Marinković Zrenjanin Милан Милојковић, Ира Проданов Крајишник 30 3.98
3 Музичка школа "Јосиф Маринковић" Вршац Милан Милојковић, Ира Проданов Крајишник 20 3.88
4 Музичка школа "Јосиф Маринковић" Вршац Милан Милојковић, Ира Проданов Крајишник 14 3.77

Укупно учесника: 94 | Просечна оцена: 3.89