„Програм за децу и родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – различити програми за целу породицу

Каталошки број програма: 885  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Ангелина Скареп, Дипл. школски психолог у рангу мастера, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију

Јелена Селак , Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ,,Полетарац“Оџаци ; Ангелина Скареп, Дипл. школски психолог у рангу мастера, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милош Зорица, Струковни васпитач – Специјалиста, Предшколска установа „Чукарица”; Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Унапређивање компетенција васпитача, стручних сарадника и сарадника за развијање и сарадњу са породицом кроз подршку развоју родитељских вештина и унапређивању услова за добробит деце узраста од две до шест година.

- Разумевање значаја пружања подршке развоју компетенција родитеља за оснаживање деце да негују здравље, брину о безбедности и развијају здраве животне стилове - Разумевање значаја пружања подршке развоју компетенција родитеља за оснаживање деце да развијају социјално емоционалне вештине, говор, језик, логичко – математичко мишљење и креативност - Развој потенцијала деце кроз игру, учење и интеракцију са вршњацима и одраслима

- Предшколска установа успоставља и остварује сарадњу и пружа подршку за унапређење васпитне улоге породицама из којих деца до сада нису била укључена у предшколске програме и породицама чија су деца укључена у систем ПВО - Предшколска установа реализује Програм као облик различитог програма у склопу својих активности, повећава обухват деце и унапређује услове за развој све деце у окружењу кроз сарадњу са породицама - Стварање услова за добробит детета вођено најбољим интересом детета кроз размену и заједничке активности свих чланова породице - Лична оснаженост родитеља и деце, очување здравља и безбедности деце и оствареност њихових потенцијала

 • 1. дан
  • Уводна радионица
  • Пауза
  • Програм за родитеље
  • Пауза
  • Програм за децу узраста од 2 до 6 година
  • Пауза
  • Припрема за реализацију програма

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,640.00 динара, са PDV. У цену је урачунат хонорар тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.