ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Каталошки број програма: 864  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662 , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Јелена Крсмановић, дипл.педагог, ма управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ ; Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ "Др Сима Милошевић“ Земун

Марија Маловић, Мастер педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“, Земун; Јелена Крсмановић, дипл.педагог, ма управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ ; Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ "Др Сима Милошевић“ Земун; Сандра Бацковић, дипл. педагог, Завод за унапређивање образовања и васпитања

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Унапређивање компетенција учесника обуке у развијању пројеката са децом на нивоу васпитне групе, заједничких пројеката на нивоу тимова вртића и јаслица и разумевање њихове повезаности са принципима развијања реалног програма.

- Разумевање повезаности интегрисаног приступа учењу и пројектног планирања; - Креирање инспиративног физичког окружења као подршке у развијању пројеката са децом; - Разумевање различитих стратегија васпитача као подршке процесу учења током развијања пројеката са децом; - Разумевање могућих начина грађења партнерства са породицом и локалном заједницом у функцији подршке учењу и истраживању; - Грађење заједништва кроз заједничке пројекте тимова јаслица и вртића; - Разумевање сврхе и упознавање са могућим начинима документовања као подршке за рефлексију и развијање програма.

Након обуке очекује се да ће учесници разумети како да: - развијају пројекте са децом кроз које се продубљује истраживање њима смислене; проблематике, а који су усклађени са принципима развијања реалног програма - остварују сопствену улогу у подршци дечијем учењу; - развијају мрежу сарадње деце различитих узраста, родитеља и представника локалне заједнице као учесника у развијању програма; - учествују у заједничкој рефлексији на нивоу тимова као основе за грађење квалитета програма.

 • 1. дан
  • Интегрисан приступ учењу – полазиште у развијању пројеката са децом
  • ПАУЗА
  • Избор проблематике смислене и изазовне деци за истраживање
  • ПАУЗА
  • Заједничко развијање пројеката са децом уважавањем различитих стилова учења
  • ПАУЗА
  • Mогући начини укључивања породице и локалне заједнице у развијање пројеката
  • ПАУЗА
  • Примери пројеката са децом и њихова усклађеност са принципима развијања реалног програма
 • 2. дан
  • Грађење заједништва на нивоу тима
  • ПАУЗА
  • Покретање и развијање заједничких пројеката на нивоу јаслица и вртића
  • ПАУЗА
  • Документовање током пројекта као подршка за рефлексију и даље развијање програма
  • ПАУЗА
  • Евалуација семинара, питања, дилеме и изазови

30

дана: 2
бодова: 16

4000 дин. по учеснику (плус трошкови смештаја и превоза ван Београда) Цена обухвата надокнаду предавачима и радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Пава Сударски", Јаше Томић 1 Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
2 ПУ "Зрењанин" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
3 ПУ "Зрењанин" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
4 ПУ "Дечији дани", Стари Град Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.98
5 ПУ "Лане" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
6 Удружење васпитача Београда Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 29 3.99
7 ПУ "Савски венац" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
8 ППУ "Мали истраживачи", Петра Кочића 16 Марија Маловић, Сандра Бацковић 14 3.98
9 ПУ "Зрењанин" Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.99
10 ПУ "Вељко Влаховић", Темерин Марија Маловић, Сандра Бацковић 30 3.98
11 ПУ "Наша радост", Смедерево Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.98
12 ПУ "Влада Обрадовић Камени", Пећинци Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 3.98
13 Пећинци Марија Маловић, Сандра Бацковић 28 3.99
14 ПУ Савски венац Марија Маловић, Сандра Бацковић 30 3.98
15 ПУ "Наша Радост", Смедерево Јелена Крсмановић, Гордана Ђорђевић 30 4
16 ПУ "Ђулићи", Зајечар Марија Маловић, Сандра Бацковић 30 4
17 Приватна ПУ Едука, Краљево Марија Маловић, Сандра Бацковић 20 3.98
18 ПУ Лане, Гроцка Марија Маловић, Сандра Бацковић 30 4
19 ПУ "Вељко Влаховић" Темерин Марија Маловић, Сандра Бацковић 30 4

Укупно учесника: 541 | Просечна оцена: 3.99