Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 519  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље

Југослава Лулић, , Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за креирање подстицајних домаћих задатака и праћење ученичких постигнућа уз функционалну примену веб алата.

Прошивање знања наставника о узрасним и другим карактеристикама ученика и адекватним домаћим задацима према њима. Унапређење знања наставника о врстама домаћих задатака. Оспособљавање наставника за креирање дигиталних наставних материјала за израду домаћих задатака уз прримену веб-алата. Развијање вештина за креирање критеријума за оцењивање домаћих задатака и за вршњачко оцењивање. Развијање дигиталних компетенција наставника ради унапређивања и осавремењивања процеса наставе и учења.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени да: - прилагођавају домаће задатке ученицима према њиховим узрасним карактеристикама, интересовањима и могућностима, - осмишљавају и израђују подстицајне и изазовне задатке за ученике користећи различите веб алате, - користите различите методичке поступке који обезбеђују квалитет домаћег задатка, - користе Блумову таксономију при осмишљавању и изради домаћег задатка за ученике, - креирају упутство за израду домаћег задатка и критеријуме за његово оцењивање, - осмисле благовремену и сврсисходну повратну информацију о домаћем задатку ученика.

  • 1. недеља
    • Како прилагодити домаће задатке ученицима
    • Домаћи задаци као изазов за ученике
  • 2. недеља
    • Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке
    • Завршни задатак: Вршњачка радионица - оценимо домаће задатке

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Југослава Лулић, Вера Исаиловић 20 4

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 4