Унапређивање наставе математике у средњим школама

Каталошки број програма: 435  

Не

Друштво математичара Србије, Кнез Mихаилова 35/IV, Поштански фах 355, 11000 Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818 , 0113036819

Биљана Ћамиловић, seminari@dms.rs, 0113036818, 062544444, 0113036819

Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Небојша Икодиновић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Јасмина Мицић, Наставник гимназије, Прва крагујевачка гимназија; Слађана Димитријевић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ђорђе Баралић, доктор математичких наука, Математички институт САНУ; Зорана Лужанин, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Владимир Балтић, доктор математике, мр електротехнике, Висока школа електротехнике и рачунарства; Александар Миленковић, доктор методике наставе математике, Природно – математички факултет Универзитета у Кра; Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет, Београд; Ненад Стојановић, Доктор математичких наука, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Сузана Алексић, доктор наука-математичке науке, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Драгољуб Ђорђевић, , ОШ „Херој Иван Мукер“; Жарко Ђурић, Дипломирани математичар, ; Милан Живановић, Доктор методике наставе математике, Академија Васпитачко-медицинских стр. студија; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Валентина Поповић, мастер математичар, Прва београдска гимназија; Марко Обрадовић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Бојана Милошевић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“; Марек Светлик, доктор наука - математичке науке, Математички факултет, Београд

Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Небојша Икодиновић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Јасмина Мицић, Наставник гимназије, Прва крагујевачка гимназија; Слађана Димитријевић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ђорђе Баралић, доктор математичких наука, Математички институт САНУ; Зорана Лужанин, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Владимир Балтић, доктор математике, мр електротехнике, Висока школа електротехнике и рачунарства; Александар Миленковић, доктор методике наставе математике, Природно – математички факултет Универзитета у Кра; Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет, Београд; Ненад Стојановић, Доктор математичких наука, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Сузана Алексић, доктор наука-математичке науке, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Драгољуб Ђорђевић, , ОШ „Херој Иван Мукер“; Жарко Ђурић, Дипломирани математичар, ; Милан Живановић, Доктор методике наставе математике, Академија Васпитачко-медицинских стр. студија; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Валентина Поповић, мастер математичар, Прва београдска гимназија; Марко Обрадовић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Бојана Милошевић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“; Марек Светлик, доктор наука - математичке науке, Математички факултет, Београд

математика

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставе математике у средњим школама кроз повећање математичких знања и дидактичко-методичких знања наставника, обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу.

Разрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у средњим школама. Оспособити наставнике за коришћење савремене наставне технологије у настави математике. Дати примере и сугестије за за оријентацију наставе на исходе и стандарде постигнућа, индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика, као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике.

Побољшавање квалитета и осавремењавање наставе математике у свим типовима средњих школа. Оспособљавање наставника за коришћење савремене информационо-комуникационих технологија у настави математике. Такође, прилагођавање наставника актуелним променама у програмима и, посебно, примени усвојених стандарда постигнућа ученика и организовању адекватне припреме ученика за велику матуру. Унапређење дидактичко-методичких компетенција наставника кроз рад на иновацијама и увођењу нових облика и метода рада у настави математике.

  • 1. дан
    • Иновирање стручних знања. Унапређивање методичких компетенција. Усавршавање дидактичких вештина

30

дана: 1
бодова: 8

Појединачна цена је 6.000 динара, а за групу: 30 пута 6.000 = 180.000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење за све учеснике, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу Александар Миленковић, Ненад Стојановић 18 3.93

Укупно учесника: 18 | Просечна оцена: 3.93