Рачунарске калкулације и слајд презентације

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 725  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Лазар Ранђеловић, , Образовно креативни центар; Милош Милосављевић, , ОШ „Радоје Домановић”, Прва крагујевачка гимназија

Лазар Ранђеловић, , Образовно креативни центар; Милош Милосављевић, , ОШ „Радоје Домановић”, Прва крагујевачка гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за табеларну обраду података и креирање и уређивање слајд презентација.

Упознавање учесника са значајем програма за табеларне калкулације у професионалној пракси. Оспособљавање учесника за коришћење програма за табеларни прорачун и уређивање података. Упознавање учесника са важношћу мултимедијалног приказа садржаја и презентација у професионалној пракси. Оспособљавање учесника за израду и коришћење презентација у свакодневној пракси. Упознавање са ефектима које презентације остављају на публику.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници: - разумети значај употребе табеларних прорачуна у свакодневној пракси, - бити у стању да самостално користе најосновније опције за креирање табеларних прорачуна, - самостално израђивати табеле за употребу у професионалној пракси, - разумети значај употребе слајд презентација у професионалној пракси, - самостално израђивати слајд презентације и користити у раду.

  • 1. недеља
    • Рачунарске калкулације
  • 2. недеља
    • Креирање слајд презентација

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.