КОГНИТИВНА, СОЦИЈАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА ПОДРШКА ДЕЦИ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

Каталошки број програма: 826  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Душан Ранђеловић, Доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Кристина Ранђеловић, мастер психолог, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Јелена Минић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Косовска Митровица ; Наташа Лазовић, мастер психолог, Учитељски факултет у Лепосавићу

Душан Ранђеловић, Доктор психолошких наука, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Кристина Ранђеловић, мастер психолог, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К; Дејан Милетић, Специјалиста струковни васпитач, Предшколска установа ''Полетарац'', Сврљиг; Јелена Минић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Косовска Митровица ; Наташа Лазовић, мастер психолог, Учитељски факултет у Лепосавићу

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

- Упознавање и разумевање специфичности когнитивног, емоционалног и социјалног развоја и проблема у развоју деце раног детињства. - Овладавање техникама подршке деци у превладавању развојних потешкоћа као и стимулисањa развоја њихове личности.

- Стицање релевантних знања о специфичностима когнитивног, емоционалног и социјалног развоја деце раног детињства; - Препознавање и разумевање најчешћих проблема/одступања у когнитивној, емоционалној и социјалној сфери развоја са којима се суочавају деца овог узраста; - Овладавање техникама подршке и начинима стимулације развоја, посебно код деце са одступањима у когнитивној, емоционалној и социјалној сфери развоја, са циљем постизања оптималног развоја; - Препознавање значаја сарадње са родитељима и стручним службама у школи/вртићу у служби подршке развоју дечије личности и постизању њихове опште добробити.

- Поседовање проширених знања и стечене нове вештине у праћењу оптималног развоја (когнитивног, емоционалног и социјалног) деце; - Поседовање компетенције препознавања проблема/одступања у когнитивном, социјалном и емоционалном развоју; - Оваладаност одговарајућим техникама (начинима) помоћи/подршке деци у превазилажењу проблема/одступања у развоју и начинима стимулације развоја, те да ће у сарадњи са стручним сарадницима и родитељима моћи да дају допринос унапређивању опште добробити детета.

 • 1. дан
  • (1) Упознавање са учесницима
  • (2) Рано детињство: Развојне специфичности и задаци, тешкоће у развоју или неоптималан развој
  • Пауза
  • (3) Технике (начини) подршке когнитивном развоју
  • Пауза
  • (4) Технике (начини) подршке емоционалном развоју
  • Пауза
  • (5) Технике (начини) подршке социјалном развоју. Сарадња са родитељима и стручним сарадницима

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 52.500 динара, односно 1.750 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари реализатора, путни трошкови, скрипте за учеснике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, промоција семинара заинтересованим групама учесника, коришћење додатне хардверске опреме).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ ,,8 септембар“, Димитровград Душан Ранђеловић, Јелена Минић 25 3.98

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.98