Активно учење/настава 2: напредни ниво

Каталошки број програма: 466  

Не

Образовни форум, Бранкова 21а, eduforum@sezampro.rs, 0113286247 , 0113286247

Зорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, 0606561563, 0113286247

Слободанка Антић, Др психологије, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Иван Ивић, Доктор психологије , Образовни форум; Ратко Јанков, Доктор хемије , пензионер; Ана Пешикан, Доктор психологије , Филозофски факултет, Београд

Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Врачар, Београд; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо“, Београд; Јелисавета Вилотић, , ОШ „Дринка Павловић”; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Гордана Марковић-Сакић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Анта Богићевић“ ; Зденка Рајковић, дипломирани учитељ, ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад; Едита Сатлер, , ОШ "Серво Михаљ" Зрењанин; Драгица Тривић, Доктор хемијских наука, Универзитет у Београду – Хемијски факултет; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''; Милован Ђуришић, , у пензији; Биљана Танкосић, , ОШ“Др Јован Цвијић“ Зрењанин; Благица Златковић, др, Педагошки факултет у Врању ; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Снежана Јовић, специјалиста за методику грађан. васп., ОШ „Ж. Љујић“ Нова Варош; Лидија Јока, Дипломирани педагог, ОШ ''Вук Караџић'', Бор; Марица Гаврилов, , ; Milena Mijalković, , ОШ“Митрополит Михаило“ Сокобања; Радиша Ђорђевић, /, Образовни форум; Сенка Пантић, Професор педагогије, пензионер; Стојанака Јаноши Зељковић, Професор педагогије, Основна школа“ Славко Родић“ Бачки Јарак; Светлана Спасић, Дипломирани педагог, Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац; Тања Николић, , Основна школа „Митрополит Михаило“; Татијана Јовановић, дипломирани филолог за српски језик и ју, ОШ „Свети Сава“ Ниш; Вера Муждека, Дипломирани хемичар, ; Вера Пантовић, , Основна школа; Вера Вулевић, Дипломирани педагог , Пензионер; Вера Стојшић-Гашпаровски, , ОШ “Јован Јовановић Змај” Ср. Каменица; Зорица Милић, Дипломирани педагог- мастер, Основна школа "Нада Пурић" Ваљево; Дијана Коцкаревић, /, ОШ“Мирослав Антић“; Едита Сакали, , ОШ ,,Братство јединство“; Горан Јоксимовић, , Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Гордана Гроздановић, Дипломирани педагог, ОШ „Братство – јединство“ Бајша ОШ „Петефи бригада; Јасмина Поповић - Голубовић, професор разредне наставе, ОШ „ Свети Сава “ Ниш; Јасмина Цветић, Професор педагогије, ОШ ''Вук Стефановић Караџић'' Крагујевац; Јелена Стефановић, Доктор наука – Родне студије, Балетска школа Лујо Давичо, Београд; Катарина Зјача, , ОШ“Свети Сава“ Ниш; Ксенија Кустудић Ђукић, , ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола, ОШ „Никола Ђуркови; Снежана Јовановић, , дипломирани педагог; Ана Пешикан, Доктор психологије , Филозофски факултет, Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника за примене иновативних метода наставе/учења и вреедновање наставног процеса.

• Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе. • Унапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника за ефикасно планирање и евалуацију процеса наставе/учења. • Подстицање развоја осетљивости наставника за позицију и образовне потребе ученика у наставном процесу. • Оспособљавање наставника за примену процедуре за анализу и вредновање наставног процеса (секвенцијална анализа – СЕКА) • Оспособљавање наставника за самовредновање.

• Учесници ће бити оспособљени за вредновање наставног процеса који је оријентисан на учење и ученика. • Учесници ће бити оспособљени за примену процедуре техника анализе сценарија за час и анализе реализованог часа (секвенцијална анализа- СЕКА, Ивић, Пешикан и Антић, 2003) • Учесници ће моћи да покажу већу рефлексивност у односу на своје активности и улоге у наставном процесу. • Очекује се повећање осетљивости наставника на образовне потребе ученика и оспособљеност за разумевање улоге ученика у наставном процесу. • Очекује се да ће учесници бити оспособљени за решавање свакодневних проблема у настави применом метода активног учења/наставе.

 • 1. дан
  • Увод
  • Анализа искустава у примени идеја активног учења у реалним условима рада наставника
  • Показатељи улога и активности ученика у наставном процесу
  • пауза
  • Показатељи улога и активности ученика у наставном процесу у различитим наставним ситуацијама
  • пауза
  • Упознавање са процедуром за анализу сценарија за час
  • пауза
  • Упознавање са процедуром за анализу сценарија за час -наставак
 • 2. дан
  • Самостално извођење процедуре за анализу сценарија
  • пауза
  • Упознавање са процедуром секвенцијалне анализе изведене наставе
  • пауза
  • Примена секвенцијалне анализе
  • Сумирање семинара и евалуација 10 мин

30

дана: 2
бодова: 16

Цена за сва два дана износи укупно 5 200,00 по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару. Сваки учесник добија приручник Активно учење/настава на диску, свеску, фасциклу... Инструктори доносе у школу постере, флип-чарт, фломастаре, селотејп, мемостикове... све што је потребно за рад. Такође, за библиотеку школе/установе се доноси примерак приручника приручн

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Љубиша Урошевић!, Рибаре Горица Ивановић, Светлана Спасић 28 3.99
2 ОШ "Моша Пијаде", Бачки Брег, Сомбор Едита Сатлер, Едита Сакали 15 3.75
3 ОШ "Јован Грчић Миленко", Беочин Марица Гаврилов, Дијана Коцкаревић 22 3.74
4 ОШ "Богосав Јанковић", Кремна Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 20 3.91
5 Техничка школа, Ивањица Сенка Пантић, Вера Пантовић 22 3.64
6 СШ "Краљица Јелена, Рашка Снежана Јовић, Татијана Јовановић 17 3.83
7 Шумарско пољопривредна школа "Јосиф Панчић", Сурдулица Благица Златковић, Вера Муждека 23 3.81
8 Средња школа "Бранислав Нушић", Сокобања Milena Mijalković, Тања Николић 20 3.86
9 Машинско-електротехничка школа, Зелени Булевар 24, Бор , Лидија Јока, Вера Муждека 14 3.88
10 ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина Вера Вулевић, Катарина Зјача 15 3.98
11 Мужичка школа "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд Сенка Пантић, Вера Муждека 14 3.56
12 Основна школа "Свети Сава", Николаја Краснова 8, Београд Горица Ивановић, Невенка Крагуљац 19 3.99

Укупно учесника: 229 | Просечна оцена: 3.83