Развијање вештина за каријерно вођење кроз 21. век

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 716  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Јасмина Момчиловић, , ОШ “Душан Радовић” Бор; Бранкица Михајловић Илић, , Национална служба за запошљавање; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”

Јасмина Момчиловић, , ОШ “Душан Радовић” Бор; Бранкица Михајловић Илић, , Национална служба за запошљавање; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање компетенција запослених у образовању за примену метода, техника и алата за усмеравање ученика ка стицању знања и вештина неопходних за прилагођавање бурним променама на тржишту рада, а у складу са интерeсовањима и способностима ученика.

Унапређење знања о разликама између знања, вештина и компетенција. Уочавање везе између формалног и неформалног образовања. Јачање компетенција наставника за примени знања о фундаменталним врстама писмености значајних за живот у 21. веку. Оспособљавање полазника за препознавање и истраживање релевантних занимања и усмеравање ученика. Препознавање корака у процесу доношења одлука о каријерном развоју. Решавање проблема у вези са одлучивањем о даљем каријерном развоју. Унапређивање знања наставника о начинима развијања вештина потребних за занимања 21. века. Примена метода и алата за подстицање развоја специфичног приступа решавању проблема код ученика и његове примене у контексту каријерног развоја.

По завршетку обуке, учесници ће бити у стању да: - уоче значај каријерног вођења ученика за њихово лично и професионално целоживотно усавршавање, - разумеју које области способности ће бити окосница система образовања у 21. веку, - разумеју значај развијања аналитичких вештина и критичког размишљања за прилагођавање динамичном свету рада, - подстакну код ученика развој есенцијалних вештина неопходних за свет рада: самопоуздање, иницијативу, активно решавање проблема и информисано одлучивање о свом животу, - користе савремене изворе информација о занимањима за којима расте потражња, - примене методе и алате за решавање проблема у контексту одабира образовних опција и томе подуче ученике.

  • 1. недеља
    • Знања и вештине потребне за свет рада у 21. веку и како их стећи
  • 2. недеља
    • Каријерно вођење уз методе и алате за решавање проблема у контексту одабира образовних опција

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 6 3.98
2 Јасмина Момчиловић, Милена Андријевић 1 4

Укупно учесника: 7 | Просечна оцена: 3.99