Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Каталошки број програма: 1116  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Оливера Коларић, Дипломирани биолог, ОШ Јован Јовановић Змај и Брана Павловић Крушевац; Александра Радомировић, , Гимназија

Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Оливера Коларић, Дипломирани биолог, ОШ Јован Јовановић Змај и Брана Павловић Крушевац; Александра Радомировић, , Гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређење компетенција наставника за формативном оцењивање у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе

Унапређивање знања учесника/ца о основним принципима оцењивања, значају и ефектима формативног оцењивања за остваривање исхода наставе; Оснаживање компетенција учесника/ца за примену формативног оцењивања у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе. Оснаживање компетенција наставника за примену дигиталних алата у функцији формативног оцењивања у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе. Унапређење знања учесника за праћење, вредновање и извештавање о постигнућима ученика кроз формативно оцењивање у функцији напредовања ученика

- разумеју основне принципе оцењивања, значај и ефекат формативног оцењивања у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе. - примењују формативно оцењивање у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе. - примењују технике формативног оцењивања у настави природних наука користећи дигиталне алате - прате, вреднују и извештавају о постигнућима ученика кроз формативно оцењивање у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе.

 • 1. дан
  • Увод
  • Учење за оцену или учење за знање: принципи оцењивања, значај и ефекат формативног оцењивања у на
  • Формативно оцењивање у настави природних наука
  • Примена техника формативног оцењивања у природним наукама употребом дигиталних алата
  • Праћење, вредновање и извештавање о постигнућима ученика кроз формативно оцењивање
  • Евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

Максимално 1.500,00 дин нето по учеснику. На терет Наручиоцу падају путни трошкови од Крушевца до места реализације, као и припадајући порези по основу. Уговора о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац Јасмина Јовановић, Оливера Коларић, Александра Радомировић 20 4
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Јасмина Јовановић, Оливера Коларић, Александра Радомировић 21 4
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Јасмина Јовановић, Оливера Коларић, Александра Радомировић 12 3.89

Укупно учесника: 53 | Просечна оцена: 3.96