НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Каталошки број програма: 635  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер

Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Немања Бојанић, доктор наука , Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; Славица Бобић, Магистар дидактичко-методичких наука, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица; Теа Топић Лаништанин, Мастер , ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин; Урош Петровић, ВСС, Удружење књижевника Србије; Вук Рајовић, доктор наука , Едукативни центар НТЦ

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање компетенција полазника за подучавање применом стимулативних и иновативних метода и техника учења.

Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за активацију мисаоних процеса (класификација, серијација, асоцијација) и стваралачких способности ученика. Оснаживање полазника за примену интердисциплинарног приступа, повезивање наставних садржаја из различитих области и њихово повезивање са примерима из свакодневног живота. Оснаживање полазника за стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта учење кроз игру. Оспособљавање полазника за примену НТЦ методе у раду са ученицима.

После завршетка обуке, полазник ће бити у стању да: - примени технике мисаоних процеса (класификације, серијације и асоцијације), позитивно утиче на повезивање информација и активацију стваралачких способности ученика. - планира и реализује наставу оријентисану на исходе функционално повезујући наставне садржаје из различитих области и са примерима из свакодневног живота примењујући интердисциплинарни приступ -пружи подршку ученицима стварајући стимулативно окружење применом концепта «учење кроз игру» - примени НТЦ методу учења у раду са ученицима

 • 1. дан
  • Уводни део и неурофизиологија учења
  • Пауза
  • Неурофизиoлогија развоја мозга. Значај моторике за развој когнитивних способности
  • Пауза
  • Технике учења
 • 2. дан
  • Функционално размишљање
  • Пауза
  • Коришћење свих научених техника у обради градива

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 6.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке, као и консултације у трајању од три месеца.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Раде Кончар", Златиборска 44, Земун Ранко Рајовић, Урош Петровић 28 3.88
2 НТЦ центар, Данила Киша 7а, Нови Сад Ранко Рајовић, Урош Петровић 13 4
3 ОШ "Тихомир Остојић" Маршала Тита 58, Остојићево Урош Петровић, Вук Рајовић 25 4
4 ОШ "Посавски партизани" Светог Саве 2, Обреновац Ранко Рајовић, Вук Рајовић 27 3.99
5 Центар за културу "Градац", Ибарска 6, Рашка Урош Петровић, Ранко Рајовић 29 4
6 ОШ "14. октобар" Обреновачки пут 132, Барич Урош Петровић, Вук Рајовић 30 3.91
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак Урош Петровић, Ранко Рајовић 23 3.95
8 ОШ "Јован Јовановић Змај" Краља Петра I Карађорђевића 13, Нови Кнежевац Урош Петровић, Ранко Рајовић 30 3.75
9 ОШ "Свети Сава" Немањина 1, Краљево Урош Петровић, Ранко Рајовић 30 3.86

Укупно учесника: 235 | Просечна оцена: 3.93