Усвајање вештина медијације у циљу оснаживања ученика за спречавање и решавање сукоба, кроз васпитни рад васпитача, наставника и стручних сарадника

Каталошки број програма: 199  

Не

Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, Крагујевац, artem@artem.edu.rs, 034303400, 034303404

Иванка Крајишник, ikrajisnik@gmail.com, 034303404, 0631015056

Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Иванка Крајишник, мастер професор српског језика, Дом ученика средњих школа Крагујевац

Иванка Крајишник, мастер професор српског језика, Дом ученика средњих школа Крагујевац; Биљана Перовић, мастер дипломирани хемичар, Дом ученика средњих школа Крагујевац; Ивана Стаменковић, мастер дипломирани биолог- еколог, Дом ученика средњих школа Крагујевац

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређивање вештина комуникације и преговарања, превенције, управљања и решавања сукоба кроз оснаживање у примени нових знања и вештина неопходних за обављање медијације.

Унапређивање вештина комуникације; Разумевање конфликата и развијање способности учесника да ученицима помогну у решавању спорова; Упознавање са појмом и типовима преговарања; Усавршавање и примена медијацијских вештина; Формирање тимова за медијацију.

Учесници успешно примењују унапређена знања и комуникацијске вештине; Учесници примењују вештине анализе конфликата и користе их за ефикасно дизајнирање процеса медијације; Учесници идентификују технике и стратегије за превазилажење изазова који се јављају у свакодневној медијацијској пракси; Учесници формирају тимове за медијацију и координирају радом тимова.

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Разговарајмо паметније- спречимо сукобе. Комуникацијске вештине и превенција конфликата
  • Пауза
  • Конфликт из мог угла- шта да радим и како да реагујем?
  • Пауза
  • Нови приступи у решавању конфликата. Дефиниција и начела медијације
  • Пауза
  • Ја као медијатор! Слушам, помажем, преговарам, успостављам правила.
  • Завршне активности- евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2 500,00 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, Крагујевац Иванка Крајишник, Биљана Перовић 17 3.97
2 Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, Крагујевац Иванка Крајишник, Биљана Перовић 15 3.98

Укупно учесника: 32 | Просечна оцена: 3.98