Технике учења и саморегулисано учење

Каталошки број програма: 746  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Марија Милинковић, obuke@pedagog.rs , 0668013246, 0668013246

Биљана Радосављевић, , ; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Љиљана Вдовић, VII-1 дипломирани педагог, VI-наставник , /

Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Љиљана Вдовић, VII-1 дипломирани педагог, VI-наставник , /

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз примену различитих техника учења у раду са ученицима и развијање саморегулисаног учења код ученика

• Проширивање знања учесника о техникама учења • Уочавање везе техника учења и интерактивних наставних техника • Оспособљавање за примену нових техника учења у раду са ученицима у складу са специфичностима услова у којима раде • Оспособљавање за поучавање ученика у овладавању различитим техникама учења • Разумевање појма саморегулисаног учења • Оспособљавање за развој саморегулисаног учења код ученика

По завршетку обуке очекује се да су учесници проширили своја досадашња знања о техникама учења; да су уочили могућност примене различитих техника учења и интерактивних техника у складу са специфичностима услова у којима раде; да су оснажени да поучавају ученике различитим техникама учења; да су разумели важност развоја саморегулисаног учења; да реализују активности у наставном процесу које развијају саморегулисано учење код ученика

 • 1. дан
  • Уводне активности. Технике учења из професионалног угла наставника и резултата истраживања
  • Пауза
  • Веза интерактивних наставних техника и техника учења
  • Пауза за ручак
  • Могућности примене техника учења и интерактивних техника у свакодневном наставном раду
  • Пауза
  • Развој саморегулисаног учења код ученика. Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по полазнику - радни и потрошни материјал на семинару, слања предрачуна/рачуна и стављање на Централни регистар фактура, путни трошкови за водитеље, смештај по потреби, хонорари за водитеље, израда штампаних уверења и дистрибуција на адресе школе

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Срења техничка школа ,,Прешево", ул. 15 новембра 102, Прешево Наташа Стојановић, Љиљана Вдовић 29 3.87
2 Техничка школа ,,Никола Тесла", Николе Тесле 1, Медвеђа Наташа Стојановић, Љиљана Вдовић 21 3.98
3 ОШ „Милош Обреновић“, Светогорска 7, Аранђеловац Наташа Стојановић, Љиљана Вдовић 29 3.96

Укупно учесника: 79 | Просечна оцена: 3.94