Музичко образовање у дигиталном окружењу (обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1042  

Да

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177

Кристина Копрившек, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, 063505568

Наташа Црњански, доктор музичке теорије, Академија уметности Нови Сад

Наташа Црњански, доктор музичке теорије, Академија уметности Нови Сад; Милан Милојковић, Доктор музикологије, Академија уметности Нови Сад; Ира Проданов Крајишник, доктор наука музикологије, Академија уметности, Универзитета у Новом Саду

уметности

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање наставе, обучавање наставника за реализацију садржаја помоћу дигиталних алата, корелација планова и програма са могућностима онлајн наставе и интернета, овладавање принципима edutainment-а, музичких метода и дигиталних програма.

Обука наставника за реализацију музичке наставе на даљину помоћу дигиталних алата са циљем унапређења наставе и остваривања корелације са плановима и програмима, и учењем на даљину. Овладавање принципима edutainmenta (edutainment на интернету и у учионици). Преглед савремених музичких метода у светлу техничке еволуције. Дигитални ресурси за музичко образовање, припрема музичке наставе уз помоћ дигиталних алата у основним и средњим школама (open-source). Циљ курса је упознавање наставника са дигиталним ресурсима и њиховом имплементацијом у музичкој едукацији на даљину, и у учионици (извођачки програми, теоријска и практична настава), те је посебна пажња посвећена управо развоју дигиталних компетенција.

Очекује се да наставници овладају дигиталним алатима (open source алати Kahoot, Wordwall, Audacity, Quizizz...) и имплементирају их у своје предметне области Инструмента, Музичке теорије, Солфеђа, Хармоније, и др. Очекује се да унапреде и осавремене предмете коришћењем принципа edutainment-а. Специфичност курса јесте развој компетенција наставника за стручну област, али и за методику наставе, будући да се музичке методе обрађују кроз доступне онлајн ресурсе. Коришћењем стечених знања из поља дигиталних апликација, музичких метода и иновативне edutainment наставе очекује се боља комуникација наставника и ученика, боља перцепција када је реч о разумевању музичких феномена, и низа специфичности везаних за теоријску и практичну наставу.

 • 1. недеља
  • Преглед музичких метода у контексту учења на даљину
  • Пауза
  • Музика и учење на даљину. Теорија и пракса edutainmenta
  • Пауза
  • Дигитални ресурси за музичко образовање
 • 2. недеља
  • Mузичке методе у пракси
  • Пауза
  • Практична примена дигиталних ресурса у музици
  • Пауза
  • Завршна дискусија

45

недеља: 2
бодова: 11

Цена по учеснику је 2000 динара. Цена по учеснику обухвата партиципацију на семинару и материјал у pdf формату који учесник курса задржава за себе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Црњански, Милан Милојковић, Ира Проданов Крајишник 41 3.97

Укупно учесника: 41 | Просечна оцена: 3.97