Употреба мобилних телефона у настави физике

Каталошки број програма: 919  

Не

Природно-математички факултет, Вишеградска 33, Ниш, pmfinfo@pmf.ni.ac.rs, 018224492 , 018533014

Даница Добросављевић, pmfinfo@pmf.ni.ac.rs, 018224492, 0638499773, 018533014

Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Лазар Раденковић, доктор наука, Природно-математички факултет у Нишу

Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Лазар Раденковић, доктор наука, Природно-математички факултет у Нишу

природне науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника да део наставних садржаја обраде уз помоћ дигиталних технологија, пре свега мобилних телефона, али и других дигиталних алата.

Оспособљавање наставника да: • врше мерења уз помоћ мобилног телефона (апликација phyPhox) • употребљавају симулације у настави (Phet), • употребе видео-анализу за извођење појединих огледа (програм Tracker), • употребљавају мобилну ИЦ камеру (која се причвршћује за мобилни телефон)

По завршетку обуке очекује се унапређивање дигиталних компетенција и већа употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса од стране наставника. Такође, приказани огледи су веома прикладни за различите облике пројектног учења, и учења применом истраживачких метода. После савладавања програма семинара наставници ће бити оспособљени за припрему и извођење једноставних огледа у којима ће мерења бити извршена уз помоћ мобилних телефона. Очекујемо да ће употреба телефона, који су део ученичке свакодневице, као и употреба симулација, повеђати мотивисаност ученика за изучавање предвиђених наставних садржаја и подићи релевантност физике код ученика.

 • 1. дан
  • Увод
  • Мобилни телефон као мерни уређај
  • Пауза
  • Симулације у настави физике
  • Пауза за ручак
  • Употреба ИЦ камера за огледе из физике
  • Пауза
  • Закључак
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3600 динара Сем накнаде реализаторима, у цену је укључена: набавка потрошног материјала, накнада за радне материјале и трошкови освежења.