Основе рада на интернету и обрада текста

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 654  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Лазар Ранђеловић, , Образовно креативни центар; Никола Антонић, ,

Лазар Ранђеловић, , Образовно креативни центар; Никола Антонић, ,

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за рад на рачунару, ефективније коришћење интернета и електронске поште као и креирање и уређивање докумената.

Оспособљавање учесника за рад у оперативном систему и подешавање најосновнијих опција за лакше коришћење рачунара. Оспособљавање за коришћење програма интернет прегледача и подешавање програма. Усавршавање вештина коришћења имејл сервиса за бржу и квалитетнију комуникацију. Упознавање са значајем употребе програма за обраду текста у професионалној пракси. Оспособљавање учесника за коришћење програма за креирање и уређивање докумената.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници: - разумети како се користи оперативни систем и како се на рачунару подешавају најосновније опције, - умети да подесе програм интернет прегледач за лакши рад на интернету, - унапредити коришћење имејл сервиса као и подешавања електронске поште за квалитетнију и професионалнију комуникацију, - разумети значај употребе програма за обраду текста, - креирати документа у програму за обраду текста.

  • 1. недеља
    • Од калкулатора до рачунара
  • 2. недеља
    • Обрада текста на рачунару

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.