Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Каталошки број програма: 247  

Не

Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, 11000 Београд, info@zdravlje.org.rs, 0112078600, ,

Анђелка Грујичић, andjelka.grujicic@zdravlje.org.rs, 0112078655, 0638721348,

Светлана Младеновић Јанковић, магистар медицинских наука, Градски завод за јавно здравље; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Eleanor Hill, доктор филозофије (Phd), Stockport Primary Care Trust, United Kingdom; Patricia King, Master of Education, Независни консултант за образовање; Susan Occleston, Master of Education, Shared Learning in Action, UK; Јасмина Николић, Дипломирани психолог, МПНТР, Школска управа Београд;

Светлана Младеновић Јанковић, магистар медицинских наука, Градски завод за јавно здравље; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Душанка Матијевић, Професор, доктор наука, Градски завод за јавно здравље Београд; Бранко Новокмет, Професор техн. и инф. образовања, Основна школа „Момчило Живојиновић„ Младеновац; Весна Филиповић, Школски психолог, Основна школа „Момчило Живојиновић„ Младеновац; Светлана Андријанић, Проф. разр. наставе и дипл. географ , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић„ Крагујевац; Јелена Антић, Дипломирани филолог, ОШ „Мирко Јовановић„ Крагујевац; Анђелка Грујичић, доктор медицине, мастер јавног здравља, Градски завод за јавно здравље Београд; Невенка Ковачевић, доктор медицине, Градски завод за јавно здравље Београд; Љиљана Лазаревић, професор разредне наставе, ОШ "Михаило Петровић Алас", Београд (Стари град); Слађана Луковић, Мастер, студент докторских студија, ОШ "Старина Новак", Београд (Палилула);

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање капацитета наставника у области превенције злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС).

• Оспособљавање наставника за примену методе Заједничко учење кроз акцију уз сагледавање значаја партиципације ученика у превенцији злоупотребе психоактивних супстанци. • Оспособљавање наставника да код ученика развијају вештине које су важне за контролу сопственог понашања: - развијање емоционалне интелигенције; - подстицање самопоштовања; - оспособљавање ученика за процену ризичног понашања; - развијање делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје. • Оспособљавање наставника да код ученика развијају активан приступ у борби против злоупотребе ПАС кроз процес истраживања проблема и унапређење комуникације са вршњацима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПроблем злоупотребе психоактивних супстанциПаузаПредстављање програма „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци„ПаузаУвод у емоционалну интелигенцију2. данРазвој делотворних стратегија реаговања на негативне утицаје из окружењаЗначај тимског радаПаузаПрипрема и реализација истраживачких задатакаПаузаSWOT анализа ПрограмаПаузаПримена програма у пракси - упутства

30

дана: 2
бодова: 16

3.000 РСД по учеснику. Спецификација трошкова: • накнаде реализаторима; • едукативни штампани материјал; • потрошни материјал; • освежење током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 26 3.87
2 ОШ "Слободан Секулић", Норвешких интернираца 18, Ужице Светлана Андријанић, Јелена Антић 25 3.89
3 Основна школа "Бранко Радичевић", Седлари (Свилајнац) Светлана Андријанић, Јелена Антић 30 3.97
4 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 22 3.95
5 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 25 3.94
6 ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац Светлана Андријанић, Јелена Антић 30 3.94
7 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 15 3.97
8 Основна школа "Сава Шумановић", Добановачки пут 107, Земун Светлана Младеновић Јанковић, Зора Дешић, Бранко Новокмет, Весна Филиповић, Анђелка Грујичић, Невенка Ковачевић, Љиљана Лазаревић, Слађана Луковић 22 3.96

Укупно учесника: 195 | Просечна оцена: 3.94