Задаци за развијање функционалних знања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 409  

Да

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Оливера Тодоровић, мастер математике, ; Срђан Огњановић, магистар математике, Рачунарска гимназија, Београд

Оливера Тодоровић, мастер математике, ; Срђан Огњановић, магистар математике, Рачунарска гимназија, Београд; Верица Марковић, Дипломирани математичар, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за подизање функционалних знања ученика

Оспособљавање наставника за препознавање, прилагођавање и коришћење задатака за развијање функционалних знања ученика

Полазници су у стању да препознају, по потреби прилагоде /коригују за потребе својих ученика и употребе задатке за развој функционалних знања ученика

 • 1. недеља
  • Функционална знања
  • пауза
  • Који задаци подстичу функционална знања?
 • 2. недеља
  • Прилагођавање задатака потребама ученика
  • пауза
  • Активности за подстицање ученика за решавање задатака којима се подстичу функционална знања

45

недеља: 2
бодова: 8

2500 дината (укључени су трошкови материјала)