НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду

Каталошки број програма: 834  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер

Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Јелена Давидовић Ракић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини са при; Марина Илић, Васпитач у предшколској установи, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Припрема учесника за примену НТЦ система учења кроз нова сазнања из неуронаука и како их применити у раду са децом

Оспособљавање полазника за примену и интеграцију НТЦ методологије у в-о раду Примена сазнања из неуронаука у осмишљавању игара и активности у оквиру в-о рада Подршка полазницима у осмишљавању ситуација које подстичу комуникацију, истраживачке и стваралачке потенцијале деце кроз нелогичне приче, игру и активацију мисаоних процеса (класификација, серијација, асоцијација) Оснаживање полазника да повезује научено са примерима из свакодневног живота. Оснаживање полазника за стварање и обезбеђивање стимулативног, подстицајног окружења детета

После завршетка обуке, полазник ће бити у стању да: - разуме НТЦ методологију и да је примењује у в-о раду - разуме шта су неуронауке и како да се сазнања из неуронаука користе у креирању подстицајних ситуација у в-о раду - подстиче комуникацију, истраживачке и стваралачке потенцијале деце применом техника нелогичних прича и мисаоних процеса (класификације, серијације и асоцијације) - примени знања да повезује научено са примерима из свакодневног живота. - пружи подршку деци стварајући стимулативно, подстицајно окружење применом наученог, базираног на основама неуронаучних спознаја у в-о раду.

 • 1. дан
  • Увод. Примена НТЦ метода у в-о раду. Како тумачити и примењивати нова сазнања из неуронаука
  • пауза за ручак
  • Формирање нервних путева у мозгу, сензомоторна и асоцијативна интеграција
 • 2. дан
  • Значај симбола и мисаоних класификација, сликовно писмо
  • Пауза за ручак
  • Развој креативности и дивергентног мишљења

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 6.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Ранко Рајовић, Марина Илић 24 4
2 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.96
3 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.91
4 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.92
5 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 17 3.88
6 Ужице Ранко Рајовић, Марина Илић 13 4
7 Нови Сад Ранко Рајовић, Марина Илић 18 3.97
8 Богатић Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.99
9 Београд Ранко Рајовић, Марина Илић 19 3.94
10 Суботица Ранко Рајовић, Марина Илић 28 3.97
11 Етно село Сунчев брег, Вучковица Ранко Рајовић, Марина Илић 28 3.94
12 Обреновац Ранко Рајовић, Јелена Давидовић Ракић 28 3.99
13 Нови Кнежевац Ранко Рајовић, Марина Илић 29 4
14 Трстеник Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.98
15 Нови Сад Ранко Рајовић, Марина Илић 25 3.94

Укупно учесника: 379 | Просечна оцена: 3.96