ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Каталошки број програма: 45  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Александар Тадић, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Владета Милин, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Александар Тадић, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Владета Милин, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Ивана Мрвош, мастер педагог, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Анђела Ђуковић, мастер педагог, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Јањић, Мастер педагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Наташа Николић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање педагошких компетенција наставника и стручних сарадника у области унапређивања знања и вештина примене иновативних педагошких стратегија и техника којима се успоставља и одржава дисциплина у учионици и јача васпитна функција наставе.

- Упознавање са релевантним теоријским оквиром који наставницима може користити као применљив и ефикасан инструмент за преиспитивање и унапређивање пракси наставног рада, посебно њеног васпитног сегмента. - Оспособљавање наставника да на основу теоријског ослонца анализирају и упоређују педагошке импликације различитих приступа одржавању дисциплине у учионици, и да на основу тога вреднују садржаје и активности које им се препоручују за примену у васпитном раду са ученицима. - Дељење перспектива у погледу васпитне димензије примера разноврсних техника за одржавање дисциплине у учионици и заједничко осмишљавање предлога за развијање модела рада у настави којима се оснажује њена васпитна компонента.

Очекује се да ће наставници након обуке: - овладати знањима из области васпитног рада наставника и знањима о типовима регулације понашања ученика (становиште теорије самоодређења); - користити индикаторе за вредновање дисциплинских техника и разликовати типове дисциплине; - примењивати аутономно-подржавајуће технике дисциплине у различитим васпитним ситуацијама у педагошкој пракси; - разумети педагошке импликације различитих приступа настави и одржавању дисциплине; - осмишљавати предлоге за развијање васпитне праксе у настави; - имати афирмативне ставове у погледу значаја јачања васпитне функције наставног процеса и у погледу примене аутономно-подржавајућих техника дисциплине.

 • 1. дан
  • (1) Дисциплина у учионици – од спољашњег механизма контроле ка подршци аутономном поступању ученика
  • Пауза
  • (2) Концепцијска основа програма за одржавање дисциплине у учионици и препоручиваних техника
  • Пауза
  • (3) Васпитни потенцијал стратегија и техника за одржавање дисциплине у учионици
  • Пауза
  • (4) Подржавањем аутономије ка дисциплини у учионици – размена идеја и практичних решења
  • Пауза
  • (5) Евалуација програма обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 60.270 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 2.009 динара. У бруто износу за групу нето износ хонорара реализатора семинара је 42.000 динара (1.400 динара по учеснику), а износ пореза и доприноса је 18.270 динара (609 динара по учеснику).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Чибучковачки партизани", Краљево Александар Тадић, Владета Милин 28 3.7
2 Техничка школа ''Милета Николић'', Аранђеловац Александар Тадић, Владета Милин 30 3.96
3 ОШ ''Бошко Палковљевић Пинки'', Стара Пазова Владета Милин, Анђела Ђуковић 25 3.85
4 Београд, Железничка техничка школа, Здравка Челара 14 Владета Милин, Анђела Ђуковић 30 3.82
5 ОШ ''Милош Црњански'', Београд, Ђорђа Огнјановића 2 Владета Милин, Анђела Ђуковић 18 3.98

Укупно учесника: 131 | Просечна оцена: 3.86